De Helaasheid der woningen - Architectuur en integrale duurzaamheid – Over de keuze tussen ontwerp, innovatie en samenleving

Energie-efficiëntie voor wonen speelt zich af op een krappe aanbodmarkt, die zich totaal onvoldoende energetisch gezond houdt en die het de bewoners niet makkelijk maakt om te (kunnen) investeren in energiewinst. Gezien dit schoolvoorbeeld van ‘stilstaan is achteruitgaan’ niet fundamenteel uit de wereld geholpen wordt door goedbedoelde acupunctuuringrepen of hoogwaardige studiedagen, moet een driedubbele afspraak gemaakt worden: energie-efficiëntie kan enkel maar effectief worden als die mogelijk gemaakt wordt voor iedereen, als die gedragen wordt door een al even geloofwaardig gedrag buiten de woning en als die ondersteund wordt door een radicaal consequent beleid.
 

Filip Canfyn, afgestudeerd als ingenieur-architect, heeft gewerkt als architect, aannemer, projectontwikkelaar en ambtenaar. Als auteur van ‘Wonen aan 200.000 Euro all-in’ (Garant, 2011), ‘Bouwblokrenovatie. Praktische handleiding voor kwaliteitsverbetering woningen in kwetsbare wijken’ (LannooCampus, 2012), ‘Het syndroom van verkavelingsvlaanderen’ (ASP-VUBpress, 2014) of ‘vOlOp bOb – Wijze woorden van bOb Van Reeth, groot architect en bouwmeester’ (ASP-Architectura, 2016) en als wekelijkse columnist op architectura.be mengt hij zich graag, gevraagd en ongevraagd, in het debat over wie waar hoe zal wonen in de toekomst en over de rol van de stad in dat woonverhaal.
 

Lezing om 9.40 uur tijdens de expert day 'energetische renovatie van appartementsblokken'