De impact van glas en schrijnwerk op de akoestische prestaties van de gebouwschil

Lezing om 11.00 uur tijdens de expert day 'Buitenschrijnwerk'

We leven in een dicht bevolkt land, waarbij het gemiddelde  omgevingslawaai redelijk hoog ligt in vergelijking met onze buurlanden. Bij de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van een woongebouw is dus de akoestische isolatie van de gevel een cruciale factor. In deze lezing gaan we na welke normen van toepassing zijn en welke aspecten een fundamentele rol spelen in de akoestische beoordeling van de gevel.

Marcelo Blasco is zaakvoerder van het akoestische studiebureau BLASCO bvba –Acoustic Design & Engineering. Hij doctoreerde rond de akoestische prestaties van dubbele gevels en zorgde voor de akoestische studie en optimalisatie van tientallen prominente gebouwen in binnen- en buitenland. Hij is verder directeur van LARGE, een geaccrediteerd akoestisch laboratorium in Nederland, gerechtsdeskundige en professor in UGent en KU Leuven.