De schipjes: gebouwenzorg en energieoptimalisatie in historische gebouwen

Lezing om 13u30 tijdens de 'Expert Day Energie-efficiënt erfgoed'

De schipjes is een kleine, historische enclave in de binnenstad van Brugge.  Net zoals vele andere beluiken is het energetisch profiel van deze historische woningen totaal niet in lijn met de hedendaagse doelstellingen.  Daarom werd in samenwerking met de universiteiten van Gent en Leuven, studiebureau Boydens en een aantal commerciële partners een project opgezet om na te gaan op welke manier er met respect voor het erfgoed een energetisch renovatietraject kan worden opgestart.  Hierbij wordt zowel gekeken naar duurzame technieken op basis van hernieuwbare energie als naar de aanwending van nieuwe materialen.  Er werd een dialoog opgestart met erfgoed om samen de mogelijkheden te bekijken.  Verder wordt ook de invloed van de gebruiker niet onderschat.  Tenslotte wordt ook nagegaan in welke mate sociale economieprojecten kunnen ingeschakeld worden bij dergelijke renovatietrajecten.

Ann Vandycke, Werkzaam bij OCMW Brugge als adviseur architect en verantwoordelijke voor alles wat te maken heeft met patrimonium, energie en duurzaamheid en duurzaam aankopen binnen het OCMW.