De toepassing van innovatieve energiebesparende technieken in monumenten in Vlaanderen en Nederland: een aantal demonstratieprojecten onder de loep.

Lezing om 13.00 uur tijdens de expert day 'Energie-efficiënt erfgoed'

DEMI MORE (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) – een Europees Interreg Vlaanderen-Nederland project geleid door Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant – richt zich op energie-efficiëntie  in onroerend (historisch) erfgoed. Het energiebeleid bij monumenten vraagt immers een erg specifieke aanpak. Bij het nemen van maatregelen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met het zoveel mogelijk behouden van de monumentale waarden. Door middel van demonstratieprojecten van diverse aard zoals o.a. de douaneloods in Essen en het Franciscanenklooster in Megen zullen innovatieve energiebesparende technieken tastbaar gemaakt worden en inzicht bieden in de mogelijkheden. Op die manier hoopt het project andere belanghebbenden over de streep te trekken. In combinatie met het ook voor monumenten geschikt maken van de internationale BREEAM norm Refurbishment and Fit-Out kan dit resulteren in een krachtige toolkit voor de verduurzaming van erfgoed.

Annemie Nagels

Annemie Nagels is projectverantwoordelijke bij vzw Kempens Landschap en projectpromotor van het Europees Interreg Vlaanderen-Nederland project DEMI MORE.