Demontabele Bouwsystemen: een Kijk op de Markt

Lezing om 13.15 uur tijdens de Expert Day 'Circulair Bouwen'

Het gedachtengoed van circulair bouwen doet langzaam maar zeker zijn intrede in de bouwsector. Bouwen rekening houdend met de tijd en verschillende leef scenario’s zal meer en meer doorslaggevend worden, zowel in ontwerp als in uitvoering. De volgende stap is het gedachtengoed daadwerkelijk implementeren in de praktijk. De vraag naar bouwsystemen om flexibele ontwerpen mee te kunnen verwezenlijken dringt zich op. Het huidige en zelfs nieuwe Belgische patrimonium is hoofdzakelijk gekenmerkt door een statische manier van bouwen. De zoektocht naar dynamische alternatieven blijkt een uitdaging. Biedt de markt reeds alternatieven voor de statische manier van bouwen? In deze lezing wordt een overzicht gegeven van een eerste zoektocht naar dynamische bouwsystemen.

Waldo GalleTim Ost is ingenieur-architect en werkzaam bij VK Architects & Engineers als project ingenieur en Breeam International Assessor binnen de afdeling Sustainable Design. Voordien werkte Tim, in samenwerking met Vito, mee aan een specifiek onderzoek rond circulair bouwen voor een Pilootproject Zorg van de Vlaams Bouwmeester. Deze ervaring verbreedde zijn blik op duurzaamheid en versterkte zijn interesse in nieuwe bouwsystemen die reversibel of circulair bouwen stimuleren.