Demonteerbaar Bouwen: Enkele Concrete Bouwoplossingen

Lezing om 11.05 uur tijdens de Expert Day 'Circulair Bouwen'

Om hergebruik van gebouwelementen en -componenten te faciliteren is het gebruik van omkeerbare verbindingen tussen componenten een noodzaak. In deze lezing wordt dieper ingegaan op hoe we dit concreet kunnen doen aan de hand van talrijke voorbeelden. De Belgische bouwpraktijk werd daarvoor onder de loep genomen.  Aan de hand van de ontwerprichtlijnen op gebouwelementniveau uit de studie ‘Veranderingsgericht bouwen: ontwikkeling van een evaluatie- en transitiekader’ uitgevoerd door VITO, VUB en KULeuven in opdracht van de OVAM werden bestaande bouwproducten kwalitatief geëvalueerd.

Het goede nieuws is dat er vandaag al wat bouwoplossingen op de markt zijn die omkeerbaar verbonden kunnen worden en zelfs ook nog andere veranderingsgerichte eigenschappen hebben. In sommige situaties zijn slechts kleine aanpassingen van de bestaande producten nodig en in andere kijken we best nog eens naar het verleden.


Mieke Vandenbroucke is ingenieur-architecte van opleiding en behaalde haar doctoraat in 2016  aan de Vrije Universiteit Brussel met haar thesis ‘Design, dimensioning and evaluation of demountable building elements’. Sinds begin 2017 werkt ze bij VIBE rond het thema ‘Duurzaam bouwen’, onder meer als adviseur bij concrete realisaties en als auteur van verschillende publicaties.