Duurzaamheid luchtdichte aansluiting van ramen

Lezing om 14.15 uur tijdens de expert day 'Buitenschrijnwerk'

Vensteraansluitingen moeten de continuïteit van de gebouwschilprestaties kunnen garanderen. Dit is van essentieel belang bij hoog performante gebouwconstructies daar bij deze constructies de invloed van de prestaties van de vensteraansluitingen (bv. luchtdichtheid) een niet te verwaarlozen invloed heeft op de totale prestaties van het gebouw.

Er is echter geen genormaliseerde evaluatiemethode beschikbaar die bouwprofessionelen (schrijnwerkers, systeemontwikkelaars, …) toelaat performante vensteraansluitingen te gaan evalueren en ontwikkelen. Daarom heeft het WTCB in de periode 2011 - 2013 een prenormatief onderzoek uitgevoerd ter ontwikkeling van een genormaliseerde proefmethode voor vensteraansluitingkits waarmee prestaties zoals de luchtdichtheid kunnen worden geëvalueerd na invloed van veroudering. In de periode 2014 - 2016 is er een 2de biënnale van dit prenormatief onderzoek uitgevoerd ter optimalisering van deze proefmethode.

Tijdens dit prenormatieve onderzoek zijn een aantal typevensteraansluitingen beproefd op de prestatie luchtdichtheid. De proefresultaten geven een aantal interessante inzichten m.b.t. de duurzaamheid en de robuustheid van de onderzochte typevensteraansluitingen.

Erik Kinnaert is Senior Projectleider in de Afdeling Gebouwschil en Schrijnwerk van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)