Ervaringen passieve sportinfrastructuur - Bert Vanderwegen (Pixii)

Bij de Vlaamse tertiaire projecten die door de jaren heen gecertificeerd en/of begeleid werden door PHP/Pixii zijn er ook heel wat sportcentra.

Welke lessons learned kunnen we hieruit trekken?

Zijn er strategieën die we kunnen aan- of afraden?

Wat heeft minder impact dan gedacht en welk aspect wordt daarentegen ten onrechte wel eens over het hoofd gezien?

 

Dankzij opleidingen en onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland heeft Bert Vanderwegen een grondige kennis opgebouwd van alle mogelijke bestaande oplossingen voor luchtdichtheid, mogelijke uitvoeringspraktijken, normen en meetmethodes, en relevante bouwfysica. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het delen van deze kennis via adviesverlening, gespecialiseerde opleidingen en presentaties.