Hoe Financiële Beslissingen bij Aanpasbaar en Demonteerbaar Bouwen Ondersteunen

Lezing om 15.50 uur tijdens de Expert Day 'Circulair Bouwen'

Maar al te vaak worden gebouwontwerpen geëvalueerd op hun initiële kostprijs – vaak ten koste van innovatie binnen de bouwwereld. Bouwen en verbouwen is namelijk zeer duur geworden. Het lijkt daarom aangewezen om tijdens de ontwerpfase de nodige aandacht te besteden aan de ‘juiste’ ontwerpkeuzes. Maar wat als gebouwen en hun onderdelen nu (her)ontworpen zijn om aan (steeds) veranderende eisen te voldoen? Gebouwen, die aanpasbaar zijn aan individuele en maatschappelijke noden, en gebouwelementen, die gemakkelijke gedemonteerd kunnen worden om hergebruik en hoogwaardige recyclage te bevorderen. Wat als de fabrikant nu eigenaar blijft van de gebouwonderdelen? Moet de initiële kostprijs van het gebouw dan nog een dominante rol spelen in het beslissingsproces? Zo niet, wat zijn dan de financiële parameters die investeerders in rekening moeten nemen? De circulaire economie brengt een frisse innovatiewind binnen de bouwwereld. Maar hoe moeten investeerders en bouwprofessionals hier nu mee omgaan? Via een concrete bouwcase worden deze vragen toegelicht en beantwoord.

Waldo GalleJona Michiels is een van de drijvende krachten binnen de innovatiecel van Groep Van Roey. Hierbinnen specialiseert hij zich op het gebied van transformeerbaar bouwen en business modellen voor de circulaire bouweconomie.

 

 


Wim Debacker behaalde begin 2009 aan de Vrije Universiteit Brussel zijn doctoraat in het studiegebied structureel ontwerpen en levenscyclusanalyse (LCA) van tijdelijke gebouwen en hun onderdelen. Sinds midden 2009 werkt hij als onderzoeker bij VITO binnen het brede luik “duurzaam bouwen en wonen”, waar hij onder meer instaat voor duurzaamheidevaluaties van diverse gebouwen en bouwcomponenten, alsnog de kritische beoordeling van innovatieve bouwconcepten.

Anne Paduart verkreeg in 2012 de Magnel Prijs voor Duurzaamheid (SECO) voor haar doctoraat waarin ze de ecologische en financiële voordelen van circulair bouwen aantoonde. Sindsdien valoriseert ze haar onderzoeksresultaten en adviseert ze architecten en bouwondernemers. Als projectmanager van het H2020 project ‘Buildings As Material Banks’ startte ze het Circular Retrofit Lab samen met innoverende bouwpartners.