Hoe veroudering van het afgiftesysteem vaststellen?

Lezing om 12.00 uur tijdens de expert day 'HVAC & Renovatie'

Renovatie van de stookplaats en behoud van (een deel van) de infrastructuur van de installatie impliceert een belangrijke vraag: in welke conditie is dat bestaande systeem? In hoeverre is ze “versleten”, zitten er (verborgen) gebreken in, hoe zullen de nieuwe componenten in de nieuwe stookplaats reageren op het bestaande systeem? De praktijk leert ons dat de moderne hoogtechnologische componenten in renovatiesituaties erg storingsgevoelig zijn aan slib, vuilafzetting en andere verborgen aspecten uit bestaande CV-installaties en dat bijvoorbeeld circulatoren, ventielen of complexere toestellen zoals warmtepompen of WKK te vaak na korte tijd onvoorzien defect geraken.

Voortgaande op de informatie van Karla Dinne (WTCB) in verband met waterkwaliteit, kalkafzetting en corrosieverschijnselen wordt in deze presentatie duidelijk gemaakt waar je precies op kan letten om problemen te voorkomen en hoe je naar de toekomst toe de duurzaamheid en storingsgevoeligheid van je vernieuwde installatie kan veilig stellen.

WillemenKarl Willemen is de bedenker van de term “Sick Installation Syndrome” en internationaal gekend pionier in de “waterzijdige gezondheid” van verwarmingsinstallaties. Bekend geworden met Pneumatex startte hij onlangs opnieuw de firma Resus (staat voor REliable en SUStainable), specialist in monitoring van corrosie, kalkafzetting en de daarmee verbonden problemen van betrouwbaarheid van CV installaties. Hij is actief in commissies en werkgroepen in binnen- en buitenland en mede-auteur van het meeste gekende standaardwerk in de sector (Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik Recknagel, Sprenger+Schramek).