Inbouw van schrijnwerk bij renovatie: zowel thermisch als akoestisch performant

Lezing om 16.15 uur tijdens de expert day 'Buitenschrijnwerk'

De aansluiting van de ramen en deuren op de gevelisolatie is bij renovatie een aandachtspunt, zeker wanneer het resultaat ook energiezuinig moet zijn. Binnen het RenoFase project werken WTCB en Pixii aan 3D-bouwdetails voor al dan niet gefaseerde renovatie, waarbij niet enkel energetisch, maar ook akoestisch naar een goede oplossing wordt gezocht. Twee details worden besproken: de gefaseerde aanpak van de vervanging van een raam in een langs buiten geïsoleerde gevel, en het vervangen van het raam samen met het plaatsen van binnenisolatie.

Ir. arch. Filip Dobbels is naast architect met z'n eigen architectenburo Kronos, sinds 1998 verbonden aan het WTCB als projectleider en technologisch adviseur bij de afdeling Energie, waar hij onderzoek uitvoert op het gebied van daken, gevels, buitenschrijnwerk, houtconstructies, luchtdicht bouwen en BIM. Hierover geeft hij advies en tal van voordrachten, en werkte hij mee aan verschillende publicaties.

Ir. arch. Wouter Hilderson is senior technisch adviseur bij Pixii, en verleent sinds 2006 advies over en onderzoek uitvoert naar de gebouwschil in brede zin, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Hij gaf hierover tal van presentaties en opleidingen. Hij was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond bouwdetails en verzorgt vanuit Pixii de opleiding "gevalideerde numerieke berekening van bouwknopen".