Isoleren met kalkhennep

Veel inzichten over de toepassingen van kalkhennep zijn tot stand gekomen in het Vlaio-Tetra-project waar Pixii aan meewerkte en worden hier toegelicht.

Isoleren met kalkhennep vereist goede kennis van het materiaal. De mix van hennepscheven, het kokervormige restmateriaal van de takken en stengels dat onder de vezels zit, wordt gemixt met kalk en additieven die de kleefkracht van het mengsel verhogen. Kalkhennep bestaat in geprefabriceerde blokken maar kan ook worden vervaardigd op de werf zelf, in een betonmolen.

Grote voordelen zijn dat het om een zuiver biologisch, nagroeibaar materiaal gaat dat veel CO2 heeft opgenomen tijdens zijn groeiproces, en het vochtbufferend vermogen van kalkhennep als isolatiemateriaal. Tegelijk is deze vochtbuffering een eigenschap die goed in de gaten moet worden gehouden om de thermische isolatie correct te laten functioneren.

Kalkhennep heeft een behoorlijke thermische inertie en een gematigde tot goede thermisch isolatie. Wat de reële thermische prestaties van kalkhennep zijn, werd nagegaan door de onderzoekers in in-situ cases en laboratoriumopstellingen. Daarbij werden zowel de U-waarden als de lambda-waarden vastgesteld. In België zijn alleen de waarden van de IsoHemp- blokken gedeclareerd, voor andere toepassingen moet dus worden gewerkt met waarden bij ontstentenis.

De hygrothermische prestaties werden onderzocht in laboratoriumopstelling, en in gebouwen over een periode van minstens een jaar. Omdat het moeilijk is om deze resultaten zomaar te extrapoleren naar nieuwe projecten, werd een hygrothermisch rekenmodel opgesteld van kalkhennep. De metingen werden gebruikt om dit model te valideren.

Uit het onderzoek is gebleken dat kalkhennep zeer goed vocht kan opslaan, maar dat de afwerkingslaag een grote invloed heeft. Langdurige blootstelling aan vocht kan kalkhennep degraderen. Andere bevindingen van de onderzoekingen? Kalkhennep isoleert beter dan meeste gewone bouwmaterialen zoals hout en snelbouwsteen, en net iets beter dan cellenbeton. Kalkhennep isoleert dan weer iets minder goed dan traditionele isolatiematerialen. Zeer vochtige kalkhennep isoleert veel slechter.

Nog meer weten? Kennismaken met de resultaten van reële kalkhennepgebouwen in Vlaanderen? Deze webinar van de Expert Session 'Nieuwe Bouwmethodes' behandelt zeer breed en diepgaand de mogelijkheden en aandachtspunten van bouwen met kalkhennep. 

Foto van Timo De Mets

Timo De Mets is Project Leader bij WTCB-CSTC-BBRI.

Bart Janssens

Dr. arch. Bart Janssens is Doctor-Assistent aan de Faculteit Architectuur & Kunst van UHasselt.