Juridische aspecten van VME bij renovatie: struikelblokken en perspectieven

Normen, richtlijnen, energiebesparingen ... : de EU-lidstaten hebben een ambitieus klimaatplan. Om de doelstellingen van 2020 en 2050 te halen dient men niet alleen de energieprestaties van huizen te verbeteren maar ook deze van alle woonentiteiten in België. Appartementsgebouwen zijn vaak verouderd, en vaak vergeten. Niettemin  zijn er in België 150.000 appartementsgebouwen, goed voor 1,2 miljoen appartementen, en dat aantal blijft stijgen.  

Het verbeteren van de energie-efficiëntie van appartementsgebouwen begint vaak met lichte maatregelen zoals het isoleren van daken. Ingrijpende renovaties blijven echter de uitzondering omdat zij meestal financieel moeilijk haalbaar zijn voor alle mede-eigenaars. Bovendien worden appartementsgebouwen beheerd door een syndicus. Hij is initiatiefnemer, beheerder, opdrachtgever, bemiddelaar, begeleider, technisch adviseur …

De lezing heeft als doel het juridisch kader van de mede-eigendom te schetsen en de struikelblokken van de wet op mede-eigendom toe te lichten. Een wijziging van deze wet is wenselijk om de implementatie van energie-efficiëntie maatregelen in appartementsgebouwen te stimuleren.
 

Dominique Krickovic is directeur van de Unie Vlaamse Syndici tevens vice-president van de Union Francophone des Syndics. UVS en UFS zijn beroepsfederaties van syndici met als doel een betere vertegenwoordiging van de syndici, een modern en ethisch profiel en meer vorming en begeleiding te bekomen voor haar leden-syndici. 
 

Lezing om 15.30 uur tijdens de expert day 'energetische renovatie van appartementsblokken'