Legionellabeheersing bepalend voor energiebesparing sanitair warm water

De Legionella pneumophila bacterie is van nature aanwezig in water. In water dat via de waterteller het gebouw binnenkomt is de bacterie vrijwel niet te detecteren. In waterinstallaties binnen gebouwen kunnen er echter omstandigheden voorkomen die de groei van Legionella bevorderen. Legionella houdt een risico in voor de gezondheid van de mens. Het is dus belangrijk om de factoren en de risicopunten in de installatie te identificeren die de groei van Legionella begunstigen. De belangrijkste groeifactor is de temperatuur.

Het relatief belang van sanitair warm water (SWW) stijgt in de totale energievraag van goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwen. Eén van de voornaamste redenen is dat SWW wordt geproduceerd, opgeslagen en verdeeld aan temperaturen boven 55°C om het risico op Legionella infectie te vermijden. De gewenste gebruikstemperatuur is 30-40°C. Dit temperatuurverschil heeft een negatief effect op het warmteverlies en het rendement van SWW productie-eenheden.

Een simulatiemodel is ontwikkeld dat toelaat om het infectierisico te beoordelen in ontwerpfase van SWW-systemen. Het doel is het opstellen van nieuwe ontwerprichtlijnen voor SWW configuraties gebaseerd op het evenwicht tussen infectierisico en energie-efficiëntie.
 

Ir.-arch. Elisa Van Kenhove is doctoraatsbursaal binnen de onderzoeksgroep ‘Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing’ aan de UGent. In 2014 kreeg Elisa een persoonlijke doctoraatsbeurs van het IWT met als doel het Legionella infectierisico te onderzoeken in de ontwerpfase van sanitair warm water systemen om tot energiezuinigere alternatieven te komen.