Monitoring van gebruikersgedrag in collectieve woonblokken in het kader van de Proeftuin Woningrenovatie

De proeftuin woningrenovatie omvat 10 renovatieprojecten die een opschaling van de Vlaamse renovatiemarkt tot doel hebben. De projecten omvatten zowel individuele als collectieve woningbouw, private als sociale woningen en woningen met of zonder erfgoedwaarde.

Universiteit Gent is betrokken bij twee proeftuinen waarbij sociale hoogbouwprojecten uit de jaren ’60 grondig gerenoveerd worden.

Zowel in de Kielparktorens in Antwerpen, als in de Drie Hofsteden in Kortrijk, werd een monitoringcampagne uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag in dit type woningen. Tijdens een meetcampagne werden de temperaturen en luchtkwaliteit in de appartementen onderzocht. Aanvullend werden enquêtes afgenomen bij de bewoners om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de woningen.

Op basis van deze gegevens kunnen typische gebruikerspatronen afgeleid worden, die als basis kunnen dienen voor het uitvoeren van energiesimulaties.
 

Wolf Bracke werkt sinds 2013 als wetenschappelijk medewerker aan de onderzoeksgroep Bouwfysica, Constructie en Klimaatbeheersing van de Universiteit Gent. Momenteel is hij verantwoordelijk voor de opvolging van verschillende renovatieprojecten, waarbij de focus ligt op de rendabiliteit van energiebesparende maatregelen.