Na-isolatie historische dakstructuren: afstemming met erfgoedwaarden toegelicht aan de hand van 3 praktijkvoorbeelden

Lezing om 14u45 tijdens de 'Expert Day Energie-efficiënt erfgoed'

Inzetten op energie-efficiëntie bij monumenten vraagt een doordachte aanpak waarbij energiebesparende maatregelen dienen gedoseerd en ingezet te worden in overeenstemming met de materiële en immateriële erfgoedwaarden. Naast behoud van waardevolle historische profilering en maatvoering dient daarbij het historisch materiaal behouden, bereikbaar voor onderhoud en inspecteerbaar te blijven. Een monument heeft verder in eerste plaats baat bij een bestendig gebruik dat aansluit bij het oorspronkelijk gebruik, het gebouw en de betekenis als erfgoed. Dit zijn in wezen allen complementaire eisen naar duurzaamheid.

Bij herbestemming van erfgoed vormen ambities zoals energie-efficiëntie steeds een projectspecifieke uitdaging. Na-isolatie van de dakstructuren is daarbij veelal eerste de keuze voor het verbeteren van de energie-efficiëntie.

We lichten de ambities, mogelijkheden, uitwerking en aandachtspunten verder toe aan de hand van een 3-tal praktijkvoorbeelden in het kader van herbestemming Erfgoed.

Bert Van den Bergh is sinds 2004 werkzaam als architect en sinds 2011 als projectarchitect - specialist renovatie en restauratie bij Bureau Bouwtechniek. Dit met name op grootschalige renovatie- en herbestemmingsprojecten met een aanzienlijke renovatie- en restauratiecomponent waaronder Koninklijke Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen; Predikherenklooster te Mechelen en het historische stadhuis te Antwerpen.