NEPBC Slotevent - Programma

9:40 Gebruikersgedrag: verbeterde modellering en impact op het energiegebruik, Silke Verbruggen, UGent

Het energiegebruik in residentiële gebouwen wordt niet enkel beïnvloed door het gebouw zelf of het klimaat waarin het zich bevindt, maar ook door hoe de bewoners het gebouw gebruiken. EPB gaat echter uit van een gemiddelde gebruiker, waardoor berekend en werkelijk verbruik vaak afwijken. Via simulatie studies werd aangetoond dat deze ‘performance gap’ kan worden verkleind door meer gedetailleerde modellen voor dit gebruikersgedrag op te nemen, bijvoorbeeld door deze te baseren op de gewoonten van de gebruikers. Deze benadering leidt naar snellere simulaties, de opname van diversiteit tussen gebruikers en een voorspeld gebruik dat dichter aansluit bij het werkelijk dagdagelijks gebruik. Er worden enkele suggesties gedaan over het in EPB opnemen van (op gewoonte gebaseerd) gebruiksgedrag modellen.

10:00 Hoe de interactie tussen gebouwen en elektrische netten beoordelen, Dirk Saelens, KULeuven

10:20 Zijn HVAC verwarmingssystemen verborgen bewoners? Is het mogelijk hun gedrag te voorspellen? Katarina Simić, UGent

Methodes die de energieprestaties nauwkeurig evalueren zijn belangrijk om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke energiebehoefte van verschillende sectoren. Gebouwsystemen worden intelligenter en meer en meer aanpasbaar aan veranderende werkingscondities, zeker in het kader van een verhoogde energieperformantie. Dit maakt het ontwerp van opwekkingssystemen voor verwarming echter te complex. Dit staat in contrast tot de vaak beperkte technische informatie die beschikbaar is, waardoor het werkelijk gebruik heel moeilijk te berekenen is. De meest gebruikte methodes om de energieperformantie in te schatten, gebruiken ofwel zeer weinig ofwel zeer veel data, waardoor de inschatting afwijkt van de werkelijkheid en de methodes moeilijk herbruikbaar zijn. Dit onderzoek bevat fysieke modellen die herbruikbaar zijn en gecalibreerd met oog op de beschikbare data. Het onderzoek toont dat het mogelijk is deze te gebruiken als een goede basis voor het beschrijven van dynamisch gedrag, en voor verdere validatie.

10:40 Van BIM of EPB naar BIM en EPB: pistes en opportuniteiten, Louis Casteleyn, WTCB

Een kruisbestuiving tussen BIM en EPB biedt verschillende opportuniteiten en kan het werk aan bouwprojecten efficiënter en eenvoudiger maken. Hoewel ze elkaar potentieel kunnen versterken, blijft het realiseren van een link tussen beide concepten vaak een theoretische oefening. Om de drempels te overwinnen en de link praktisch te realiseren zijn verschillende benaderingen mogelijk. We gaan in op elk van de pistes en op het belang van een stapsgewijze aanpak met voldoende uitwisseling van ervaringen.

11:30 De evaluatiemethode van de energieperformantie van gebouwen geëvalueerd: doelen, rekenmethode en beoordeling, Kjartan Van den Brande, UGent

De huidige technologische vooruitgang en nieuwe methodes voor datavergaring maken het onderzoekers mogelijk om nieuwe inzichten te verwerven in het energiegebruik van gebouwen. Om te begrijpen wat de energieprestatie van gebouwen beïnvloedt, is één ding. Om deze bevindingen te implementeren in een gevestigd wetgevend kader is minder vanzelfsprekend. In dit onderzoek wordt het Building Energy Performance Framework grondig bestudeerd, waarbij drie onderzoeksvragen voorop werden gesteld. 1) Hoe kunnen we optimaal gebruik maken van complexe rekenmethodes in een praktisch wetgevend kader? 2) Hoe kan de beleidsmaker verzekeren dat het kader voldoet aan alle vooropgestelde doelen? 3) Hoe kunnen de impact op het gebouwpark evalueren van een zo ontwikkeld beleidskader? Om deze vragen te beantwoorden, focust dit onderzoek op de verschillende aspecten van het energieprestatie regelkader en reikt het een verbeterde manier aan om te evalueren of een dergelijk kader voldoet aan onze noden met betrekking tot energie-efficiëntie.

11:50 Welke koolstofvrij gebouwenpark moeten we nastreven en welke hindernissen moeten we daarbij overwinnen? Sam Hamels, UGent

Deze presentatie geeft een helicopter perspectief op het werk van Sam Hamels binnen het NEPBC project, waarbij de belangrijkste inhoud en lessen van de verschillende rapporten en papers worden opgesomd. Daarbij komen onder andere volgende vragen aan bod: Hoe het meest kostenefficiënte traject naar een koolstofvrij gebouwenpark identificeren? Welke hindernissen belemmeren een opschaling van de renovatieactiviteit? En, specifiek voor Vlaanderen, hoe ernstig zijn de financiële barrières hier? (bv: in welke mate kunnen huishoudens de nodige renovaties financieren?). Tot slot kijkt Sam op een kritische manier naar de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit, en bespreekt hij of we meer moeten focussen op gebouwperformantie in termen van CO2-uitstoot eerder dan primaire energievraag.

12:10 Aanbevelingen uit NEPBC en het energiebeleid van morgen, Wim Lameire, VEKA