Aquatreat: passief & lage-energie bedrijfsgebouw

Type
Nieuwbouw
Locatie
België, Aarschot
Bouwjaar
2015-2016
Opdrachtgever
Aquatreat
Functie
Niet-woongebouw
Constructietype
Houten constructie
Constructiemethode
Op de werf
Energie-efficiëntie
Passief
Status
Opgeleverd

Een state-of-the-art bedrijfsgebouw met passieve kantoorruimten, laboratoria en productieruimtes. Na ruim 3 jaar studie en onderzoek wordt het gebouw op 28 april 2017 officieel geopend.

Bouwheer Aquatreat droomde al lang van dit gebouw. Al vier decennia is Aquatreat trendsetter in milieuvriendelijk waterbeheer: met eigen chemische producten behandelt het bedrijf wereldwijd koelwater, ketelwater, afvalwater en drinkwater. Om aan de wereldwijde vraag aan producten te voldoen, investeerde Aquatreat in dit extra gebouw. Daardoor werd de productiecapaciteit verdrievoudigd en de ruimte om nieuwe producten te ontwikkelen en te testen vervijfvoudigd.

Aan het gebouw ging ruim 3 jaar studie en onderzoek vooraf. Ook Pixii gaf de nodige input met het nazicht van het aanbestedingsdossier In het kader van een trajectbegeleiding. Binnenkort buigt Pixii zich nog over het as-build-dossier met oog op een mogelijke passiefcertificatie! 

Aquatreat legde hoge eisen op aan architect en aannemer om de CO2-uitstoot bij de constructie lager te houden dan 500 ton. Dat bepaalde de materiaalkeuze, de inrichting en de structuur van het deels passieve bedrijfsgebouw.
 De toegepaste materialen mochten bovendien niet gevoelig zijn voor corrosie ten gevolge van vrijkomende dampen van de chemicaliën van de productieprocessen van het bedrijf.

Uitvoering

“Met deze specifieke wensen zijn we op zoek gegaan naar de juiste partners voor dit nieuwbouwproject. Zowel de aannemer als de architecten hebben de nodige expertise in groene bedrijfsgebouwen”, verduidelijkt Jan Vandersypen, oprichter van Aquatreat. “Daarom werkten we met aannemer Mathieu Gijbels en Orens-Van Grimbergen Architecten.” 

Alleen de meest duurzame materialen en de meest innoverende technologieën werden gebruikt, volledig in lijn met de ecologische filosofie van het bedrijf :

  • De constructie is volledig in massief hout, met het oog op de laagst mogelijke ecologische voetdruk (minder dan 500 ton CO²). Een vergelijkbaar traditioneel bedrijfsgebouw heeft een ecologische voetdruk van meer dan 3000 ton CO².
  • De totale exploitatie zal meer CO² opnemen dan uitstoten. De kantoren zijn volledig passief en voldoen aan de passiefstandaard, de productie- en opslagruimtes zijn lage-energie. Het energieprestatiecertificaat bewijst een E-peil van 6. Daarmee beantwoordt het gebouw zelfs vanaf 2021 aan de energienormen voor niet-industriële gebouwen (E-peil < 40).
  • Door de doordachte oriëntatie van het gebouw is het mogelijk om in de tussenseizoenen de warmte van de zon zo optimaal mogelijk te benutten en in de zomer de instraling te beperken en zo oververhitting tegen te gaan.
  • Alle regenwater wordt opgevangen en hergebruikt in de productieprocessen, afvalwater wordt zoveel mogelijk gerecycleerd.
  • In de glazen piramide voor het gebouw wordt het afvalwater gezuiverd via natuurlijke verdamping en condensatie.
  • Off the grid smart energy system: Aquatreat wekt alle nodige stroom op met zonnepanelen en de overtollige energie wordt opgeslagen op Li-iron-phosphate batterijen. Een intelligent gebouwbeheerssysteem laat de machines werken wanneer er voldoende energie opgewekt wordt door de zonnepanelen. 
  • Het gebouw wordt gekoeld en verwarmd met 7 geothermische putten van 100 m diep.
  • Het groendak neemt CO² op.
  • Alle bedrijfswagens stoten maximaal 105 gram CO2 uit. 

Het eindresultaat is een optimale synergie tussen het economische, esthetische en ecologische aspect.