BEN-verbouwing SCHOONSELHOF

Type
Renovatie
Locatie
België, Hoboken ANTWERPEN
Bouwjaar
2014
Opdrachtgever
Saint Gobain Group
Functie
Woongebouw
Constructietype
Metselwerk
Constructiemethode
Op de werf
Energie-efficiëntie
BEN (E30)
Status
Opgeleverd

De Saint Gobain Group wou via het “Futurfantastic project” aantonen dat BEN-verbouwen/renoveren geen “mission impossible” hoeft te zijn.

Context

Los van de financiële en planningsmatige aspecten, verkiezen heel wat mensen “verbouwen boven nieuwbouw” omwille de “ziel van het bestaande”. In dit project werd een blijvende herkenbaarheid van het bestaande nagestreefd. Het was niet de bedoeling om een compleet andere aanblik aan te meten; wel integendeel. 
Het architecten- en studiewerk is van de hand van 
denc!-studio.

Binnenisolatie

Eerst werd, in samenspraak met de opdrachtgever, de ambitie inzake  jaarlijkse netto energiebehoefte voor verwarming en koeling bepaald.

In de meeste situaties biedt buitenisolatie technisch/bouwfysisch de beste oplossing. Koudebruggen kunnen integraal worden ingepakt; thermische komt extra ten goede de bewaking van het binnencomfort. Toch zijn er ook tal van nadelen aan verbonden. 
Denk bijvoorbeeld maar aan zonevreemde gebouwen waar een volumebeperking is opgelegd vanuit de wetgeving. In stedelijke context kunnen rijwoningen aan het voetpad niet zondermeer het openbaar domein gaan inpalmen en bij monumentenzorg projecten dient vaak het bestaande gevelaanzicht aangehouden. 
Buitenisolatie impliceert per definitie een bouwaanvraag, brengt een pak randkosten met zich mee (nieuwe dorples, mogelijkse uitbreiding fundering, verplaatsen regenwaterafvoeren,…) en is inzake uitvoering weersafhankelijk.
Om deze, en nog tal van andere redenen, koos de Saint Gobain Group ervoor een praktijkvoorbeeld te tonen dmv binnenisolatie.

Binnenisolatie houdt echter ook een aantal risico’s in. Zo kan, bij een ondoordachte aanpak, het risico op inwendige en oppervlakte condensatie toenemen. Daarom werden ter beoordeling der bouwknopen deze bij het strippen van de woning bloot gelegd en opgemeten. Zowel warmteverlies als de kans op inwendige condensatie werd onderzocht aan de hand van een koudebrug- en wufi analyses. Hieruit kon ondermeer een geoptimaliseerde isolatiegraad worden afgeleid. De bestaande spouw werd na-geïsoleerd, aangevuld met binnenisolatie. Het dak werd over de volle dikte geïsoleerd. Ramen in enkel glas werden vervangen door ramen met dubbel en zelfs 3-dubbele beglazing.  

Extra

Klik hier voor extra informatie en beelden