DE WASSERETTE

Type
Nieuwbouw
Locatie
België, Gent
Bouwjaar
2017-2018
Opdrachtgever
Stad Gent
Functie
Niet-woongebouw
Constructietype
Gemengde constructie
Constructiemethode
Gemengd (deels geprefabriceerd)
Energie-efficiëntie
Passief
Status
Opgeleverd

Het passiefgebouw 'De Wasserette' is een bijzondere plek waar iedereen zich kan nestelen: een meervoudig gebruik door vzw jong, spelotheek, gebruik door school en door de buurt.

Architect: TV architect Bart Dehaene & ir. arch. Peter Geldof bvba
Fotografie: © Filip Dujardin

De centrale opdracht was om ontmoetingsruimtes binnen en buiten te creëren ten gunste van een sociaal weefsel, volgens het concept van brede scholen. Dit vraagt een flexibele en open structuur.

Het bouwprogramma bundelt de grote basisfuncties (poly kind, poly jeugd, speel-o-theek) en de bijhorende functies (toiletten, bergingen, keuken, onthaal, bureau vzw jong) op één toegankelijk niveau. Binnen het compact volume organiseren de kernen de tussenliggende ruimtes. Dit multi-functioneel en flexibel planconcept zorgt voor ruimte en doorzichten en respecteert de efficiënte looplijnen. Geen hoekje is gelijk zodat een plek snel kan toegeëigend worden. 

Door het inzetten van een heel flexibel en multifunctioneel gebouw zijn een hele range aan toekomstige programma’s mogelijk en dit opent uiteraard enorme perspectieven voor de buurt.

Aangezien de warmtevraag beperkt is, is het mogelijk om met een warmtepomp de ventilatielucht op te warmen: dit vraagt natuurlijk een goede afregeling, gebruik en onderhoud van de ventilatie. Ook de inschatting van de interne warmtewinsten blijft een aandachtspunt, zeker bij een flexibele bezetting.