Ontwerp van ramen: impact op de daglichttoetreding

Lezing om 13.45 uur tijdens de expert day 'Buitenschrijnwerk'

De aanwezigheid van daglicht lijkt evident en vertrouwd, maar het potentieel van de gunstige aspecten wordt nog lang niet optimaal benut bij het ontwerp van een gebouw. Nochtans is het voor de mens van onschatbare waarde. De complexiteit en variabiliteit van daglicht leidt er in de praktijk nog te veel toe dat ontwerpers bij het maken van een lichtstudie de intrinsieke kwaliteiten van de natuurlijke verlichting over het hoofd zien ten gunste van het meer beheersbare kunstlicht. Daglicht is gratis en onuitputtelijk aanwezig, het is een belangrijke parameter voor het ontwerp van gezonde, comfortabele en energiezuinige gebouwen. In haar presentatie bespreekt Hilde Breesch de prestatiecriteria en geeft een overzicht van de belangrijkste impactfactoren op daglichttoetreding in een gebouw.

Hilde Breesch is sinds 2006 docent Bouwfysica en Installaties in gebouwen aan KU Leuven Technologiecampus Gent. Ze is verantwoordelijke van de Technologiecluster Bouw op de Technologiecampussen Gent en Aalst sinds 2015. Ze coördineert de onderzoekslijn “Interactie van innovatieve systemen en bijna-energieneutrale gebouwen” in de Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen. Hierbij focust ze op toegepaste onderzoeksprojecten en doctoraten voor en in samenwerking met industriële partners.