Regelgeving en normen

Lezing om 9.30 uur tijdens de expert day 'HVAC & Renovatie'

De technische installaties (verwarming, ventilatie, airconditioning) hebben direct invloed op de energieprestatie van gebouwen (EPB). Deze installaties vragen een belangrijke financiële investering, hebben een relatief lange levensduur en vereisen grote installatiewerkzaamheden. Om die reden willen de gewesten gebouwverantwoordelijken ertoe aanzetten om bij een renovatie van een gebouw meteen de kwaliteit van de installaties te verbeteren. De wetgeving is de afgelopen jaren ook in die zin geëvolueerd. De normen houden in toenemende mate rekening met de EPB. Christophe Delmotte richt zich tijden zijn presentatie op deze reglementaire en normatieve aspecten.

Christophe DelmotteChristophe Delmotte is burgerlijk ingenieur (UCL 1993). Hij werkt sinds 1997 bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB) en leidt het laboratorium voor prestatiemetingen van technische installaties. Delmotte is auteur van talrijke artikelen over verwarming, ventilatie en normen.