roBot de Bouwer, kunnen we het maken?

Het toekomstbeeld is bekend en oogt weinig geruststellend. Een enorme verstedelijking wereldwijd die een groot deel van de groeiende bevolking zal huisvesten, en dat tegen een achtergrond van broeikasgasemissies waaraan de bouwsector enorm bijdraagt.

Voor de vakgroep architectural engineering van professor Lars De Laet is het een uitdaging waarin life cycle design en circulariteit veel tot de oplossing kunnen bijdragen. In die visie worden gebouwen bibliotheken van materialen die later, als het gebouw van bestemming verandert, kunnen worden hergebruikt. Dit wordt in deze webinar toegelicht aan de hand van het opgeleverde bouwproject Circular Retrofit Lab van de VUB.

Al even belangrijk naast circulair bouwen - hoe kunnen we ontwerpmethodieken en berekeningsmethodes ontwikkelen om zo min mogelijk materialen te gebruiken? Met als uitdaging de bouw van een koepel boven een open ruimte in een historisch pand, werd een tool ontwikkeld om een grafische, visuele manier de interne krachten in de structuur weer te geven, maar ook de embodied energy die nodig zou zijn voor de constructie ervan.

Niet alle structurele systemen zijn even efficiënt. Daarom bestudeert de vakgroep grote structuren als de overspanning van het Olympisch stadion in München. Door de wetten van de natuurkunde slim toe te passen kunnen zeer grote overdekkingen worden gerealiseerd met zo weinig mogelijk materialengebruik. 

Hoe doet de natuur het, dé specialist in zichzelf vernieuwende systemen? Myceliumcomposieten openen mogelijkheden. Zwamwortels kunnen substraten als stro, vlas, veelal landbouwafvalstromen, effectief binden tot onder andere blokachtige materialen, geschikt om mee te bouwen. Momenteel experimenteert de vakgroep hoe er structuren met deze myceliummaterialen met de robot kunnen worden geprint. Digitale fabricagemethodes worden dus toegepast op biomaterialen.

Automatisering en robotisering lopen fel achter in de bouw, maar een snelle inhaalbeweging is hier ingezet. De toepassing van soms zeer lichte materialen, de extreme precisie van robots en de digitale aansturing maken verbluffende realisaties mogelijk.

Schrijf je in op deze Expert Sessions en maak in dit webinar kennis met de bouwtechnologie van de toekomst.

Lars De Laet

Prof. ir. arch. Lars De Laet is professor aan de onderzoeksgroep Architectonische Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij onderzoek verricht op het gebied van het architecturaal en constructief ontwerp van efficiënte constructies.

Lars is opgeleid als burgerlijk ingenieur-architect en ontwikkelt met zijn team lichtgewicht constructies, biologische bouwmaterialen en computergesteunde ontwerpmethoden voor duurzame architectuur en infrastructuur. Zo ontwikkelt zijn team tools voor het efficiënt (her)ontwerpen van constructies en richten ze zich op prototypering, gebruikmakend van nieuwe (bio)materialen, digitale en gerobotiseerde fabricagetechnologieën en experimentele testen.