Scenario Planning Tijdens het Ontwerp en de Levenscyclusanalyse van Gebouwen

Lezing om 11.35 uur tijdens de Expert Day 'Circulair Bouwen'

Hoewel levenscyclusanalyses inzicht bieden in de lange-termijnimpact van alternatieve ontwerpkeuzes, is het onmogelijk geworden om met zekerheid de levensloop van een gebouw te beschrijven. Wat als het gebouw erg vroeg wordt ontmanteld, of als het gedwongen van functie moet veranderen? Zouden dezelfde keuzes gemaakt zijn of zou een toekomstbestendig alternatief de voorkeur hebben gehad? Om dat te achterhalen, gebruiken we scenario's. Deze ‘imaginable futures’ weerspiegelen de veranderende verwachtingen van gebruikers en dagen ons uit daarop te anticiperen. Om effectieve scenario’s te creëren wordt een stappenplan gebruikt. Dat brengt relevante onzekerheden en hun effecten in rekening. Een praktische toepassing laat zien hoe generaliteit en aanpasbaarheid optimaal gecombineerd kunnen worden.

Waldo Galle

Waldo Galle doet als doctor en master of science in de architectonische ingenieurswetenschappen fundamenteel onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel naar de financiële haalbaarheid van transformeerbaar bouwen. Ook ontwikkelt hij toekomstscenario en adviseert daarmee architecten, overheden en investeerders.