Schrijnwerk en beglazing: welke innovaties staan er voor de deur, en welke laten we binnen?

Lezing om 13.00 uur tijdens de expert day 'Buitenschrijnwerk'

Het schrijnwerk is typisch het minst isolerende deel van de gebouwschil. Daarom zien we dat de meeste innovaties met betrekking tot schrijnwerk en beglazing zijn ingegeven door een ambitie om de thermische prestaties te verbeteren. Voor de beglazing kijken we in de eerste plaats naar allerlei coatings en folies in de spouw. Coatings om de thermische prestaties te verbeteren, om te verduisteren, elektrochroom glas, coating om condensvorming aan de buitenzijde te vermijden, vacuüm beglazing… Voor het schrijnwerk zelf zien we voornamelijk innovaties door het gebruik van meer composieten, structurele verlijming en integratie van elektrische componenten. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en beperkingen, en van welke innovaties we veel verwachten in de nabije toekomst.

Prof. Nathan Van Den Bossche is docent bouwtechniek aan Universiteit Gent. Hij is gedoctoreerd op waterdichtheid, en is nu verantwoordelijk voor het testcentrum voor gevelelementen van universiteit Gent. Hij werkt geregeld mee aan gerechtsexpertises op buitenschrijnwerk, en heeft ook een diploma van schrijnwerker.