Sportinfrastructuur en energetische duurzaamheid, leidraad voor en innovatie in sterke ontwerpen - Wim Boydens (Boydens Engineering)

Op basis van ervaringen en zicht op toekomst wordt een thematisch overzicht doorgenomen van welke configuraties van technologieën leiden tot goede TCO's in diverse types sportinfrastructuur. Er wordt stilgestaan bij de randvoorwaarden die leiden tot het geschikt of ongeschikt maken van bepaalde technieken. Er wordt aanzet gegeven tot beschouwingen op campusniveau. Naast het overlopen van recente technieken wordt ook het innoveren van het ontwerpproces zelf behandeld, en worden enkele toekomstbeschouwingen meegegeven.
 

Wim Boydens studeerde in 1990 af als burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de KULeuven. Daarna startte hij bij boydens engineering als ontwerpingenieur en promoveerde tot mede-eigenaar en CSTO van het bedrijf. Daarnaast is hij sinds 1999 gastprofessor aan de Universiteit Gent en betrokken in nationale als internationale onderzoeksprojecten met focus op innovatie.