Trends in realisatie en exploitatie sportinfrastructuur - David Nassen (ISB vzw)

De wereld van de publieke sportinfrastructuur en zwembaden is in evolutie. Je krijgt een overzicht en afwegingskader van actuele realisatie- en exploitatievormen met hun troeven en valkuilen: van het in sport volwassen en heel concreet geworden PPS tot nieuwe stappen in intergemeentelijke samenwerking, AGB’s of samenwerking met clubs. Het verhaal is doorspekt met trends relevant voor lokale en bovenlokale sportinfrastructuur klaar voor planning en realisatie na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.


David Nassen

is directeur van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB). ISB is de ledenvereniging en het kenniscentrum voor iedereen in lokaal sportbeleid, zoals sportambtenaren van steden en gemeenten en beheerders van publieke zwembaden. David ondersteunt reeds meer dan 15 jaar gemeenten in sportbeleid.