Veranderingsgericht Bouwen: van Theorie naar de Praktijk

Lezing om 10.35 uur tijdens de Expert Day 'Circulair Bouwen'

Binnen circulair bouwen is energiezuinigheid van groot belang, maar een doordacht gebruik van materialen is - op lange termijn- minstens even belangrijk om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Veranderingsgericht of dynamisch bouwen kan een sleutelrol spelen om op een meer duurzame manier bouwsystemen te ontwerpen met het oog op een efficiënt verbruik van onze schaarse grondstoffen en ruimte, nu én in de toekomst. Geprefabriceerde en demonteerbare bouwsystemen zijn hier uitstekend voor geschikt. Bouwsystemen moeten worden afgestemd op hergebruik via toegankelijke, eenvoudige en omkeerbare verbindingen. Vandaag zetten we samen nieuwe stappen in de transitie naar veranderingsgericht of dynamisch bouwen. Om deze transitie vooruit te duwen zitten we met heel wat partijen uit verschillende disciplines samen rond de tafel: gebruikers, architecten, aannemers, bouwproducenten, onderzoeksinstellingen,... etc. Meer info over dit thema vindt u op de OVAM-website.


Meg Scheppers

is bio-ingenieur van opleiding en werkt sinds 2001 bij de OVAM rond afvalpreventie. Sinds 2016 werkt ze mee aan het Beleid rond 'Materiaalbewust bouwen in kringlopen' (2016-2020), specifiek binnen het thema veranderingsgericht bouwen om een meer duurzaam ontwerp van gebouwen in Vlaanderen te stimuleren. We adviseren met onze tools en studies voornamelijk architecten en bouwmateriaalproducenten en experimenteren tegelijk in de praktijk met circulair bouwen om al doende te leren.