Confederatie Bouw lanceert Safety My Priority en wil arbeidsongevallen in de bouw drastisch doen dalen

11.03.2019

Safety My Priority. Zo heet de sensibiliseringscampagne die de Confederatie Bouw lanceert om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk in te perken. De kern van deze campagne: een charter dat de aannemers kunnen ondertekenen op www.safetymypriority.be en waarmee ze aangeven dat ze absolute voorrang geven aan veiligheid. Dagelijks vinden er 56 arbeidsongevallen plaats in de bouw. “Onaanvaardbaar op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak”, zegt Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw.

Safety My Priority. Zo heet de sensibiliseringscampagne die de Confederatie Bouw vandaag lanceert om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk in te perken. De kern van deze campagne: een charter dat de aannemers kunnen ondertekenen op www.safetymypriority.be en waarmee ze aangeven dat ze absolute voorrang geven aan veiligheid. Dagelijks vinden er 56 arbeidsongevallen plaats in de bouw. “Onaanvaardbaar op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak”, zegt Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw.

Met Safety My Priority lanceert de Confederatie Bouw tijdens haar jaarlijkse BouwForum, het startmoment van Batibouw, een brede sensibiliseringscampagne die alle bouwaannemers op het belang moet wijzen van veiligheid op, naar en van de werf. Via een apart magazine en een specifieke website, www.safetymypriority.be, kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle werven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag en dat zowel bij hun eigen werknemers, hun onderaannemers als hun bouwpartners.

In 2017 waren er in heel België 145.000 arbeidsongevallen, waarvan 14.600 in de bouw. De sector is met andere woorden verantwoordelijk voor 10% van de arbeidsongevallen in ons land, ook al daalt het aantal sinds een aantal jaar.

Jaar

Aantal arbeidsongevallen in de bouw

2012

18.100

2017

14.600

Toch vindt de Confederatie Bouw dat aantal nog steeds veel te hoog. Elke dag doen er zich op, naar of van de werven 56 arbeidsongevallen voor. Per maand betreurt de bouw nog steeds één dodelijk arbeidsongeval per maand. Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië zijn de Europese landen die het hoogst scoren qua arbeidsveiligheid. Werknemers in de bouw hebben er, vergeleken met ons land, twee keer minder kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval.

Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw: “Ons land moet op zeer korte termijn even goed doen als Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië. We moeten het aantal arbeidsongevallen in de bouw met andere woorden heel snel halveren. Elk arbeidsongeval is er één te veel. Daarvoor rekenen we niet enkel op onze sector, maar ook op onze beleidsmakers. Zo moet veiligheid een belangrijk criterium worden in elke overheidsaanbesteding en moet veiligheid een verplicht vak worden in elke bouwopleiding in het middelbaar en het hoger onderwijs.”

 

 

 

De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen uit alle takken van de bouw. De Confederatie is aanwezig op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau.  Ze is initiatiefnemer van grote evenementen zoals het BouwForum en Open Wervendag.