Gino Gailliaert: 'Duurzaam renoveren heeft een positieve impact op ecologie, economie en welzijn'

25.03.2019

Gino Gaillaert, CEO van Sto, houdt een pleidooi voor duurzaam renoveren. En hij vraagt dat de regering maatregelen neemt om goede isolatie te promoten. "Initiatieven als een BTW-verlaging, subsidies of groene leningen moeten ervoor zorgen dat mensen op een goedkope manier dergelijke maatregelen kunnen treffen. Maar durft de regering een duidelijke meerjarenstrategie uit te kienen?"

In de jaren 1970/80 werden de milieuactie-bewegingen gecounterd met de slogan ‘Je kan geen ecologisch paradijs bouwen op een economisch kerkhof'. Na ruim 35 jaar is het klimaatdebat opnieuw geopend, en ditmaal vanuit een compleet onverwachte hoek: het zijn de jongeren die nu hun stem laten horen.

Opnieuw worden we geconfronteerd met onze morele verplichtingen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Misschien staan we vandaag met z’n allen op een historisch kantelpunt. 

15 ton CO2 uitstoot door slecht geïsoleerde woningen

Intussen is het al bekend dat de gebouwen verantwoordelijk zijn voor maar liefst een derde van de CO2 uitstoot1. Bij minder goed of slecht geïsoleerde woningen komt dit neer op bijna 15 ton CO2 per huishouden per jaar.

België telt ongeveer 4.500.000 woningen. Daarvan is circa 60% niet of onvoldoende geïsoleerd (2.700.000 eenheden). Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Welke weg m’n ook kiest, isolatie maakt daar deel van uit. De beste hernieuwbare energie is nog altijd de energie die je niet moet opwekken. Een optimale gevelisolatie is een beproefde oplossing om de warmtevraag aanzienlijk te beperken. Denk maar aan de stappen uit de Trias Energetica: 

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm, door het isoleren van gevels en daken.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp.

Brengt isoleren van een bestaande woningpatrimonium onze economische welvaart in gedrang?

Het isoleren of na-isoleren van de bestaande woningpatrimonium zou de werkgelegenheid in de bouwsector kunnen opkrikken. De toename van de werkgelegenheid leidt dan weer tot een daling van de werkloosheid en een stijging van het beschikbare inkomen van de gezinnen.

Het is ook een unieke kans om sommige buurten nieuw leven in te blazen door ze een nieuwe uitstraling te geven en opnieuw aantrekkelijk te maken. Ook het woongeluk van de bewoners gaat erop vooruit, want hun wooncomfort neemt toe. Daarnaast wordt er fiks bespaard op de energiefactuur, wat dan weer bijdraagt tot een betere levenskwaliteit. 

Isoleren laagdrempelig en toegankelijk maken voor iedereen

Obstakels om te isoleren moeten weggenomen worden. We moeten aanmoedigen om de stap naar isolatie te durven zetten, en financiële ademruimte geven. Initiatieven als een BTW-verlaging, subsidies of groene leningen moeten ervoor zorgen dat mensen op een goedkope manier dergelijke maatregelen kunnen treffen. Maar durft de regering een duidelijke meerjarenstrategie uit te kienen? Het vergt moed om hierin een keuze te maken. Niet kiezen is ook een keuze.

Samen bewust bouwen

Als het over milieubewust bouwen gaat, denkt Sto zo ver mogelijk vooruit.  Duurzaam ondernemen is voor ons een must. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we graag willen opnemen.  Sinds 1964 zijn met gevelisolatiesystemen van Sto al ruim 150 miljoen ton CO2 bespaard. Al sinds 2006 ontwierp Sto sensibiliseringsacties aan de hand van een onderzoeksdocument en brochures over het belang van isoleren, waarna ook gesprekken met politici volgden.

Vandaag is Sto dan ook één van de bedrijven die het nieuwste klimaatpact Sign for my future vol overtuiging steunt. Een dergelijk pact zorgt voor een breder draagvlak en meer bewustwording, ook binnen onze sector.

-----

Deze column verscheen eerst op architectura.be en werd aangeleverd in het kader van de actie Sign for my Future, een groots opgezette campagne waarmee bedrijven, universiteiten en organisaties de overheid oproepen om werk te maken van een doortastend klimaatbeleid.

131% van de niet-ETS-uitstoot. Bron:http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1377874