Herziening van de EPBD : aanpak van oververhitting in gebouwen wordt een noodzaak

20.12.2016

De zonweringsector grijpt de aangekondigde herziening van de Europese Richtlijn, EPBD- European Energy Performance Directive, aan om het risico op oververhitting in gebouwen serieuzer te integreren in de bouwregelgeving van de lidstaten.

Energie en CO2 in cijfers

Gebouwen in Europa zijn goed voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot. Momenteel is ongeveer 35% van de gebouwen van de Europese Unie meer dan 50 jaar oud. Door het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen, zou Europa de te verminderen totale energieverbruik in de EU met 6% en de CO2-uitstoot kunnen verlagen met ongeveer 5%. (Bron: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings).  De Belgische statistieken wijzen uit dat meer dan 78% van onze gebouwen dateren voor 1981, dus lang voor de eerste EPBD 2002 werd gepubliceerd, meer nog werd omgezet in onze locale regelgeving.  Aangezien de nieuwbouw slechts een fractie blijft zullen de maatregelen voor energiebesparing de komende jaren vooral  verschuiven naar de bestaande bouw.

De onlangs door de Europese Commissie voorgestelde winter package voor clean energy wil hiertoe bijdragen, waaronder ook suggesties van een verdere aanpassing van de EPB en Energie Efficiëntie Richtlijnen.  EPB heeft inmiddels her en der in Europa een onmiskenbare gelijke kentering teweeggebracht in de bouwtradities,  zoals een meer doorgedreven isolering van de gebouwenschil alsook aandacht voor een luchtdichte uitvoering om warmteverliezen te beperken.  Tevens spelen ontwerpers van nieuwbouw meer in op de natuurlijke energiebronnen door zon georiënteerd te bouwen om de nuttige zonnewinsten te capteren. Deze bouwevolutie heeft er zodoende voor gezorgd dat vooral de verwarmingskosten fel zijn gereduceerd.

Een nieuw aandachtspunt begint zich evenwel op te dringen. In verschillende rapporten in de EU, vooral dan uit West, midden en Oost Europa wordt vastgesteld dat ervaringen met nieuwbouw leren dat de oververhitting in nieuwbouw een nieuw opduikend fenomeen is. Hierdoor dreigt zich een verschuiving voor te doen naar meer behoefte voor koeling, ook in de landen waar traditioneel meer aandacht voor verwarmingsbehoefte is.

De zonweringindustrie vraagt dan ook dat het inschatten van het risico van oververhitting in de gebouwenstandaard wordt opgenomen.  Zonwering past in de logica van trias energetica als onderdeel van de gebouwenschil om de oververhitting door zoninstraling onder controle te houden.  Zonwering dient prioritair en rekening met de gebouwenoriëntatie te worden  aangewend alvorens energie verbruikende actieve koeling in te zetten.  Het aandachtpunt geldt zowel voor nieuw- als renovatiebouw aangezien in deze laatste gelijkaardige maatregelen worden toegepast om warmteverliezen aan te pakken.

Meer informatie: ES-SO White Paper EPBD: “Overheating risk in low energy buildings to combat”.

Auteur: Ann Van Eycken, secretaris generaal Verozo. Ann.van.eycken@verozo.be