Hoe kan je duurzaam bouwen met alternatieve materialen?

19.06.2019

In september 2018 startte de faculteit Architectuur en kunst met een wel heel bijzonder postgraduaat.

Lees hier het volledige artikel zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2019.

 

Op vlak van bouwen in ontwikkelings­landen is de faculteit Architectuur niet aan haar proefstuk toe.

Building Beyond Borders wil professionele architecten, ontwerpers en bouwprofessionals uit binnen- en buitenland kennis en vaardigheden bijbrengen om te ontwerpen en bouwen met een lagere milieu-impact en met een verhoogd comfort, via een alternatief ontwerpproces en met niet-traditionele bouwmaterialen. Dit academiejaar ontwerpen én bouwen ze een vrouwenhuis in het Marokkaanse Ouled-Merzoug. 

Peggy Winkels: "Met Studio Tanzania en Studio Vietnam bouwden we de voorbije jaren inderdaad al veel ervaring op rond ontwerpen in landen in ontwikkeling. Zo'n projecten zijn uitermate boeiend en inspirerend, want alles is anders: de lokale con­text, het klimaat, de culturele identiteit, de bouwtradities en de behoeften van de lokale bevolking. Dat maakt de ervaring natuurlijk net boeiend en verrijkend. Door ondergedompeld te worden in een onbekende setting ga je vanzelf immers je creativiteit, je analytisch vermogen én je sociale skills sterker moeten ontwikkelen."

Bart Janssens: "Met dit postgraduaal gaan we daar nog een stap verder in. We maken niet zomaar een vrijblijvend ontwerp voor een lokaal relevant bouwproject. Onze studenten moeten het - samen met lokale actoren ook effectief gaan bouwen" 

Peggy Winkels: "Daarnaast merkten we dat studenten steeds meer vragende partij zijn om met alternatieve, niet-traditionele bouwmaterialen te le­ren werken. In een Belgische context is het heel moeilijk om dat te realiseren."

Bart Janssens: "Wij willen professionele architecten, ontwerpers en bouwprofessionals in een andere context ervaring laten opdoen mei alternatieve materialen om hen zo kennis en vaardigheden bij te brengen om Ie ontwerpen en bouwen met een lagere milieu-impact en een verhoogd comfort."

Peggy Winkels: "Oeganda wordt wel een uitdaging, want daar gaan we een schooltje optimaliseren en uitbreiden in een gemeenschap waar geen elektriciteit en stromend water voorhanden is. Dáár zullen onze studenten echt outside-the-box leren denken." 

Meer lezen?