Innovatief Bedrijfsnetwerk Groen Licht Vlaanderen van start!

Initiatiefnemers van vzw Groen Licht Vlaanderen
14.02.2017

Groen Licht Vlaanderen is één van de 14 clusters die steun krijgen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Innovatieve bedrijfsnetwerken hebben tot doel een dynamiek op gang te brengen binnen een groep van ondernemingen. Van deze bedrijfsnetwerken wordt verwacht dat ze via een intense samenwerking tussen de ondernemingen en kenniscentra een concreet actieplan uitvoeren, met een aantoonbare economische meerwaarde voor de participerende ondernemingen.

Groen Licht Vlaanderen is één van de 14 clusters die steun krijgen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Het steunen van deze innovatieve bedrijfsnetwerken past binnen het clusterbeleid van de Vlaamse overheid met als doelstelling het ontsluiten van onbenut economisch potentieel via actieve en duurzame samenwerking tussen bedrijven en kenniscentra.

Quote lic. Catherine Lootens (clustermanager) “In 2004 begon Groen Licht Vlaanderen als klein project dat gesteund werd door 12 bedrijven. Stelselmatig bouwden we het netwerk uit. Het is vandaag een mature verlichtingscluster van meer dan 70 aangesloten organisaties! Groen Licht Vlaanderen is vandaag een aanspreekpunt voor bedrijven en overheden.”

 

 

Samenwerking rond digitalisering van verlichting

In de nabije toekomst zal een verlichtingstoestel meer doen dan enkel licht produceren.  Het toestel van de toekomst zal een aantal sensoren (temperatuur, camera, aanwezigheid, daglicht, monitoring luchtkwaliteit, . . .) en voldoende intelligentie bevatten. Verlichting is overal aanwezig waardoor het uitermate geschikt is om netwerkconnecties te integreren zodat verregaande integratie via het IoT (Internet of Things) mogelijk is.

Dit realiseren is een enorme uitdaging voor de verlichtingssector. Een multidisciplinaire samenwerking via een open innovatie concept is de enige manier om de economische opportuniteiten te valoriseren omdat het onderwerp de expertise van elke deelsector overstijgt. Om deze transitie te doen slagen en eventueel te versnellen is er nood aan een katalysator en een coach: Groen Licht Vlaanderen zal deze rollen vervullen.

Quote ing. Peter Bracke (clustermanager) “Geconnecteerde verlichting maakt veel mogelijk, waaronder verlichting op maat van mensen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat verlichting en visueel comfort een grote impact hebben op mensen (human centric lighting). Denken we b.v. aan de zorgsector waar duidelijk gebleken is dat via aangepast licht overdag het slaappatroon ‘s nachts van ouderen sterk verbeterd kan worden. Met intelligente ledverlichting is dit mogelijk: the right light, at the right time, at the right place”

 

Oprichting vzw Groen Licht Vlaanderen

Tegelijkertijd met de start van het innovatief bedrijfsnetwerk wordt de mature verlichtingscluster van 70 bedrijven omgevormd tot een vzw. De vereniging wenst de kennis inzake verlichting bij bedrijven te verhogen en (toegepast) onderzoek te stimuleren teneinde onbenut economisch potentieel te ontsluiten. Binnen de raad van bestuur nemen KU Leuven en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) een structurele rol aangevuld met een afvaardiging van de bedrijfswereld.

Quote prof. Wouter Ryckaert (bestuurder van de vzw) “De vereniging zal als verlichtingscluster het centrale aanspreekpunt zijn ten aanzien van andere organisaties, de federale en Vlaamse overheid en de Europese instellingen en zal hierbij de volledige waardeketen vertegenwoordigen. Groen Licht Vlaanderen is gegroeid in de schoot van het Laboratorium voor Lichttechnologie (KU Leuven Technologiecampus Gent) als Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband. Met een aandeel van 40% in het beslissingsproces zal KU Leuven een prominente rol blijven spelen binnen de vzw Groen Licht Vlaanderen.”