Pixii en partners lanceren leidraad ' ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’

18.04.2016

Gratis handleiding die de verschillende facetten van licht en verlichting in schoolgebouwen beschrijft en informatie biedt om een lichtontwerp te maken, te beoordelen en te verbeteren.

Het schoolpatrimonium in België is verouderd en dringend toe aan vernieuwing. Naast thermisch comfort, akoestiek en binnenluchtkwaliteit is een goede verlichting van groot belang. Uit bevragingen blijkt dat het visueel comfort steevast in de top drie van leerkrachten staat wanneer hen gevraagd wordt naar de belangrijkste factoren waarop gelet moet worden bij het ontwerp van een klaslokaal. Studenten vinden, naast de verstaanbaarheid van de leerkracht, vooral de leesbaarheid van het bord heel belangrijk. Met de nieuwe publicatie ‘Licht in scholen: van beginner tot expert’ reikt Pixii/ Passiefhuis-Platform, samen met de onderzoeksgroepen die meewerkten aan het IWT-TETRA project ‘Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen’, een gratis handleiding aan die de verschillende facetten van licht en verlichting in schoolgebouwen beschrijft en informatie biedt om een lichtontwerp te maken, te beoordelen en te verbeteren.

Meer info...