PIXII-LEDENVOORDEEL - Studiedag rond energie-efficiëntie: kansen voor Vlaanderen dankzij Europa

27.08.2019

Studiedag: Energie-efficiëntie: kansen voor Vlaanderen dankzij Europa

Bond Beter Leefmilieu organiseert in samenwerking met Energik, OVED en Pixii een studievoormiddag over energie-efficiëntie. Eind vorig jaar sloten de Europese instellingen een akkoord over de herziening van de energie-efficiëntierichtlijn. De EU wil tegen 2030 32,5% energie besparen. Nu is het aan Vlaanderen om deze regelgeving te implementeren. Hoe maken we hier een succesverhaal van? Welke maatregelen kan Vlaanderen nog nemen op vlak van gebouwen, industrie en mobiliteit? En wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit het buitenland?

De studievoormiddag richt zich tot beleidsmakers, energiespecialisten en al wie interesse heeft in energie-efficiëntie.

  • De dag start met inzichten vanuit Europees perspectief: De Europese Commissie DG Energy doet uit de doeken wat de herziene richtlijn inhoudt voor lidstaten en hoe die zich verhoudt binnen het volledige Clean Energy Package.
  • Stefan Scheuer van de Coalition for Energy Savings geeft aan hoe lidstaten vanuit de Europese regelgeving tot ambitieuze actie op het terrein kunnen komen.
  • Dr. Barbara Schlomann van het Fraunhofer Institute stelt de nieuwe studie ‘Energy Savings Scenarios 2050’ voor die beschrijft hoe nieuwe trends als digitalisering, deeleconomie en circulaire economie tot ongeziene energiebesparingen kunnen leiden.
  • Annemie Bollen van SERV zet vervolgens de schijnwerpers op de energie-efficiëntiemaatregelen in het Vlaamse ontwerp energie- en klimaatplan 2030. Volstaan die om de doelstellingen te behalen? Hoe financieren we dit? En welke instrumenten hebben we nodig?

We sluiten af met drie parallelle sessies over energie-efficiëntie in gebouwen, industrie en mobiliteit.

  • Quentin Jossen van Climact licht de Waalse Renovatiestrategie toe en gaat na waar de gelijkenissen en verschillen liggen met de Vlaamse aanpak
  • Dr. Wouter Wetzels van het Nederlandse bureau TNO legt uit hoe onze noorderburen energiebesparing bij ondernemingen in het Klimaatakkoord aangescherpt hebben. De Energiebesparingsplicht voor maatregelen met een korte terugverdientijd spingt in het oog
  • Carlos Calvo Ambel van Transport & Environment toont de kansen voor energiebesparing in transport: van slimme kilometerheffing tot stimuleren van elektrische wagens

De aansluitende lunch biedt gelegenheid om te netwerken.

Wanneer?

Vrijdag 20 september 2019, van 9u tot 13u30 (inclusief netwerklunch)

Waar?

Bezoekerscentrum Vlaams Parlement, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel

Prijs

  • 95 euro excl. BTW
  • 65 euro excl. BTW (Reductietarief voor leden van Pixii, Energy Saving Pioneers, Bond Beter Leefmilieu, Energik en OVED)
  • Inschrijven kan hier

 

De studiedag is een initiatief van Energy Saving Pioneers / Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met OVED, Energik en Pixii.