Pixii ondertekent Brief aan de Vlaamse Regering

Windturbines in velden bij ondergaande zon
19.11.2020

Pixii onderschrijft samen met Avere, Belgian Offshore Platform, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen, Energy Saving Pioneers en ODE Vlaanderen een oproep aan de Vlaamse Regering om de klimaatdoelstellingen tegen 2030 aan te scherpen, om zo op koers te blijven voor klimaatneutraliteit in Europa in 2050.

Op 12 december zal de Europese Raad zijn standpunt bepalen van de 2030-reductiedoelstellingen voor broeikasgassen van -40% naar minstens -55%. De drie gewestelijke overheden bepalen de komende dagen samen met de federale regering de Belgische positie.
 
De oproep werd als brief bezorgd aan de minister-president, de viceminister presidenten en minister van Omgeving Zuhal Demir.