Verozo steunt de klimaatcampagne "Sign for my future"

25.03.2019

In het klimaatdebat gaat vooral aandacht naar het opwekken van voldoende capaciteit voor groene energie. Maar we weten dat dit een heel lang traject vergt en we moeten er vooral voor zorgen dat we met zijn allen minder energie gebruiken. "Energie efficiëntie Eerst "wordt dan ook door Europa naar voren geschoven als eerste maatregel.

Hierbij vraagt  de zonwering sector aandacht voor energie-efficiëntie als eerste maatregel in het bouwen en verbouwen van woningen en gebouwen.

Principe van " trias energetica": de goedkoopste energie is deze die niet gebruikt wordt. Dus moet eerst gedacht worden aan het inzetten van maatregelen die het energiegebruik vermijden: 

Vooreerst een goede isolatie van de gebouwen schil (daken, vloeren, muren, ramen) om warmteverliezen te beperken.  Bovendien een gebouwenconcept georiënteerd op de zon om gratis warmte en zonlicht binnenskamers te brengen.  Maar tevens het aanbrengen van zonwering en rolluiken om te voorkomen dat oververhitting optreedt, een neveneffect van het goed isoleren en luchtdicht maken van onze woningen en gebouwen. De  toenemende klimaatopwarming  met langere warmte periodes  maakt dat oververhitting binnenskamers nu ook optreedt buiten onze klassieke zomers.  Lees de rapporten her en der in Europa.

De klimaatopwarming vergt voor de overheid bij de implementatie van de recente Europese Richtlijn Energie Prestatie van Gebouwen (EPBD) extra aandacht voor de energiebalans van het venster:  lees de position paper van de zonweringsector

Hou de energiebalans van het venster onder controle doorheen het jaar: bescherm de vensters met dynamische  (beweegbare)  zonwering (rolluiken) die gratis koeling geven wanneer oververhitting optreedt ; maar eveneens kunnen ze uitgeschakeld worden om zo de nuttige energiewarmte door de ramen binnen te laten  als  gratis verwarming en verlichting. En dit alles zonder energiegebruik. 

Aan de overheid wordt gevraagd om in de bouwregelgeving zonwering verplicht te maken zodat energieverslinding met actieve koeling overbodig wordt.  ( zie zomer 2018 )

Wens je ook dat onze overheden een actief toekomstgericht klimaatbeleid voeren met aandacht voor de juiste maatregelen? Teken dan in op de klimaatcampagne, zie link