AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Over ons

Koning Albert II – laan 15
1210 Brussel
België
+32 2 221 05 11

AGION is een agentschap van de Vlaamse Gemeenschap dat is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 als een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en bij decreet van 16 november 2012 omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. De voogdijminister is mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs en viceminister-president.

De missie van het agentschap is 'de realisatie en ontwikkeling van functionele en duurzame onderwijsinfrastructuur in Vlaanderen, en dit in samenspraak met de gebruikers'. Ze moeten veilig, comfortabel, milieu- en onderhoudsvriendelijk zijn. Daarnaast moeten ze flexibel te gebruiken zijn en in een open relatie staan met de omringende samenleving. Bovendien moeten ze kostenefficiënt zijn in realisatie en beheer.