AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Over ons

Koning Albert II – laan 15
1210 Brussel
België
+32 2 221 05 11

AGION is een agentschap van de Vlaamse Overheid dat is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 als een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en bij decreet van 16 november 2012 omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. De voogdijminister is Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs, Dierenwelzijn en Sport en viceminister-president.

AGION ondersteunt schoolbesturen uit de gesubsidieerde sector bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol en duurzaam schoolgebouwenpark. Investeren in nieuwe en vernieuwde schoolgebouwen is onze missie. Daarnaast bouwen we onze kennis over scholenbouw verder uit. We willen van een schoolgebouw meer maken dan een beschermende doos voor leerlingen en leerkrachten. Een goed schoolgebouw heeft immers een stimulerend effect op de leerprestaties en het welbevinden van de gebruikers. Hedendaagse schoolgebouwen moeten open en duurzaam zijn, veilig en toegankelijk. De school van vandaag moet zo gebouwd zijn dat ze voor meerdere generaties multifunctioneel en comfortabel is én blijft.