citydev.brussels

Over ons

Gabrielle Petitstraat 6
1080 Brussel (Molenbeek)
België
02 422 51 11

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) is een publiekrechtelijke pararegionale instelling die in 1974 werd opgericht.

De GOMB gebruikt in haar communicatie de naam citydev.brussels.

citydev.brussels is belast met de stedenbouwkundige ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiertoe vertrouwde het Gewest citydev.brussels drie complementaire opdrachten toe:

Bedrijfsruimten creëren (economische expansie)

De opdracht van citydev.brussels bestaat er onder meer in de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te steunen. Haar activiteiten richten zich voornamelijk op onthaalinfrastructuur voor bedrijven, onder meer industriële en wetenschappelijke bedrijfsparken, kmo-parken en bedrijfsgebouwen.

Voor iedereen betaalbare woningen bouwen (stadsvernieuwing)

De stadsvernieuwingsopdracht van citydev.brussels bestaat in de constructie van nieuwbouwwoningen voor bewoners met een middeninkomen in wijken waar te weinig in woonprojecten wordt geïnvesteerd. Het is de bedoeling om bewoners in het Brussels gewest te houden of er nieuwe aan te trekken. De verschillende woonprojecten worden gerealiseerd via een partnerschap tussen de publieke en de private sector.

Woningen en bedrijven verenigen in dezelfde wijk (gemengde projecten)

Deze opdracht moet citydev.brussels in staat stellen om als gewestelijk operator complexe projecten te verwezenlijken die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, basisinfrastructuur (wegen, riolering ...), openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

citydev.brussels is vertegenwoordigd in de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de gemeentelijke overlegcommissies voor stedenbouwkundige planning.

De opdrachten, de bevoegdheden en de werking van citydev.brussels werden vastgesteld in de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 1999), de statuten van de instelling (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2000) en de beheersovereenkomst die werd ondertekend op 16 oktober 2013.

Krachtens de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2006), publiceert citydev.brussels jaarlijks eenverslag over de bezoldigingen, voordelen, zitpenningen, reizen, seminars ...