Hoe ontwerpen we gezonde woonomgevingen?

Foto van een moderne groene stadsomgeving

Hoe kunnen we woonomgevingen toekomstbestendig ontwerpen? Hoe we deze uitdaging succesvol kunnen aangaan, kom je te weten in deze Expert Session.

Enerzijds dienen we volop in te zetten op integrale ruimtelijke duurzaamheid. Door verdichting en verweving kunnen we ons ondoordacht ruimtegebruik strategisch herdenken. Anderzijds worden we als ontwerpers geconfronteerd met sterk veranderende woonbehoeften als gevolg van demografische transities zoals gezinsverdunning, vergrijzing en toenemende heterogeniteit en multiculturaliteit.

De manier waarmee we met deze uitdagingen omgaan heeft bovendien ook een grote invloed op de leefbaarheid van de omgevingen waarin we wonen, werken, naar school gaan, ons verplaatsen, ontspannen …

Willen we in het oog van de demografische en duurzaamheidsuitdagingen onze omgevingen leefbaar en toekomstbestendig maken, dienen we ons ook volop bewust te zijn van de impact die de omgeving heeft op de gezondheid van haar bewoners.

Meer info over dit event vind je op de pagina van de Expert Sessions 'Gezondheid & Comfort in een verdichte woonomgeving'.

Foto van Sally Lierman

Sally Lierman, architect-stedenbouwkundige van Atelier Romain heeft vanuit haar bijzondere expertise in dit domein richtlijnen ontwikkeld voor Departement Omgeving. In deze Expert Session legt ze uit wat de uitgangspunten zijn voor Departement Omgeving.

Foto van Peter Vervoort

Peter Vervoort is als onderzoeker onder andere werkzaam bij het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Hij legt in deze Expert Session uit hoe nieuwe richtlijnen gekaderd zullen worden in het beleid.

Photo by Stuart Frisby on Unsplash