Led-licht als ondersteuning voor een mensgerichte visie in de zorgsector

Lezing tijdens de expert day 'Energie-efficiëntie in de zorgsector'

Korte inhoud lezing

Met de introductie van led, is energie-efficiënt verlichten anno 2018 de nieuwe standaard geworden. Binnen de zorgsector, dat gekarakteriseerd wordt door lange branduren, leidt dit zowel bij renovatie als bij nieuwbouw tot een belangrijke kostenbesparing. Echter dient men met led verlichting ook na te gaan of steeds voldaan wordt aan de eisen van visueel comfort. In de ontwerpfase van ziekenhuizen, woon– en zorgcentra, revalidatiecentra en crèches moet voldoende aandacht gaan naar het functioneel lichtontwerp met zijn specifieke verlichtingseisen rond verlichtingssterkte, kleurtemperatuur, kleurweergave, beheersing van verblinding, flikker,…

Binnen de zorgsector kunnen verschillende eindgebruikers van verlichting worden geïdentificeerd met elk hun eigen behoeftes: zorgverstrekkers stellen specifieke eisen voor diagnose en/of behandeling, klanten verwachten dat de verlichting is afgestemd in functie van pathologie, verblijf, leeftijd, en tenslotte willen de bezoekers een zorggebouw als ontvankelijke en aangenaam ervaren. In het bijzonder moet er binnen het lichtontwerp extra aandacht zijn voor de specifieke lighouding van de ‘klant’.

Dankzij de introductie van geconnecteerde led verlichting zien we de focus verschuiven van enkel ‘energiezuinige’ naar ook ‘Human Centric Lighting’ dat zoekt naar een balans tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. Daarbij worden zowel zichtbare effecten in rekening gebracht als niet-beeldvormende aspecten zoals de impact op ons slaappatroon, onze productiviteit, ons gemoed, enzovoort. Niet enkel het welzijn of de intellectuele en/of fysieke prestatie van mensen zou kunnen beïnvloed worden door gebruik te maken van de juiste verlichting. Ook binnen de ouderenzorg en ziekenhuizen stelt men hoge verwachtingen aan deze nieuwe verlichtingswetenschap in het kader van verblijf, herstel en revalidatie van de klanten.

Bio spreker

Lootens

Catherine Lootens is consulent duurzame verlichting en auteur van verschillende artikels over het onderwerp. Lootens is clustermanager het innovatief bedrijfsnetwerk Groen Licht Vlaanderen. De cluster Groen Licht Vlaanderen wil als innovatie- en kenniscentrum de sector informeren en sensibiliseren rond de verlichtingstechnologie. Op dit ogenblik lopen al dan niet in samenwerking met het Laboratorium voor Lichttechnologie van KU Leuven en derden, gesubsidieerde VLAIO projecten rond nieuwe productietechnieken, intelligente lichtregelsystemen, human centric lighting en geconnecteerde verlichting.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>