Kick-off Vlaamse Energiecluster

06.03.2017

Als één van de oprichtende partners van de gloednieuwe Vlaamse Energiecluster trekken Pixii en VCB de innovatorzone ‘Intelligente renovatie’.

Wat is de Vlaamse Energiecluster?

De Vlaamse regering keurde in december het nieuwe Speerpunt Cluster Energie goed waarmee ze Vlaanderen wil uitbouwen tot een internationale topregio door innovatie in efficiënte energiestromen en slim gebruik van energie in de bouw te stimuleren via innovatorzones.  Er zijn in totaal vijf innovatorzones die samen de cluster vormen: ‘multi-energie in wijken’, ‘slimme renovatie’, 'energie cloud platform', 'energiehavens' en 'microgrids'. Hier vind je een overzicht van de verschillende zones, hun focuspunt en hun ambities. 

Deze nieuwe organisatie werd opgericht door initiatiefnemer Smart Grid Flanders, Pixii en zeven andere organisaties.

 

Wat wil de Vlaamse Energiecluster?

In de transitie naar een duurzaam energiesysteem willen we een Flanders smart energy region realiseren door samen met de Vlaamse industrie, kennisinstellingen en overheden commerciële doorbraken te realiseren in regelluwe living labs. We aligneren Vlaamse inspanningen van vroege innovatiefase tot en met marktimplementatie en internationalisatie.

 

Waar staan we?

Achter en voor de schermen werken we met man en macht verder aan de opbouw van onze cluster. Het doel blijft om eind april/begin mei een eerste oproep te lanceren om een tiental excellente Vlaamse samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij hun haalbaarheidsstudies/business cases. In een tweede fase doen we dan een oproep tot living labs, met de bedoeling om eind dit jaar tot een eerste goedkeuring te komen en begin volgend jaar de activiteiten aan te vatten.