Laag-energie schoenwinkel in houtbouw

Type
Nieuwbouw
Locatie
België, Geel
Bouwjaar
2012-2014
Opdrachtgever
Pedico NV
Functie
Niet-woongebouw
Constructietype
Gemengde constructie
Constructiemethode
Gemengd (deels geprefabriceerd)
Energie-efficiëntie
Lage energie
Status
Opgeleverd

Een energiezuinige nieuwbouw als uitbreiding van de oude Dekenij van Geel met een voorkeur voor bio-ecologische materialen en maximale integratie van groen.

Een royale en halfopen binnentuin schept afstand tussen de dekenij en de nieuwbouw die samen een grote schoenwinkel huisvesten. Vanaf die eerste binnentuin kijk je op bepaalde standpunten doorheen het nieuwe ‘halle-vormige’ volume tot aan het park in het binnengebied. De openheid tot in de nok van de hal versterkt dit. De uitsnijdingen van diverse types binnentuinen rafelen het nieuwe gebouw uit elkaar in kleinere componenten. De patio’s maken het gebouw groen en open, en vormen zo de voorzet tot een groen en open binnengebied. De dakenstructuur van de nieuwe gebouwen, borduurt verder op de cascade van hellende daken van zowel de Dekenij als haar bijgebouwen. Enerzijds zorgt deze volumetrie ervoor dat het gebouw aansluiting vindt bij het historische erfgoed en zijn meerledige architectuur. Anderzijds zorgt de schakering van dakvlakken voor een inpassing op schaal van het kleinstedelijke weefsel.

Het gebouw werd voor een groot deel opgetrokken uit hout. De constructie bestaat uit gelamelleerde houten spanten met een dak uit CLT-panelen (Cross Laminated Timber). De wanden werden voor zover mogelijk opgetrokken uit houtskelet, ingeblazen met cellulosevlokken. Er werd maximaal met bio-ecologische materialen gewerkt. m u r m u u r  architecten volgde hierbij de NIBE-classificaties. De gevelbeplanking is thermisch verduurzaamd naaldhout.

Met een K-peil van 29 is dit voor een commerciële functie een zeer energiezuinig gebouw. Verwarming gebeurt vrijwel volledig met een geothermische warmtepomp die gevoed wordt door 11 verticale boringen onder het gebouw. Dezelfde circuits zorgen in de zomer voor passieve koeling. Een luchtgroep met warmtewiel zorgt voor vraaggestuurde hygiënische ventilatie met maximale warmterecuperatie. Verse lucht wordt aangezogen vanuit het microklimaat van de verdiepte patio. Als sluitstuk op het beperken van de energievraag werkt alle verlichting op basis van LED.

De uitsnijdingen uit de nieuwbouw en de ‘allesomvattende’ daktuin maken het gebouw groen en vriendelijk. Het voorplein werd met betonvlakken verhard waartussen groene lijnen lopen. De patio werd ondanks volle schaduw een warm geheel; de stapstenen zorgen voor ‘beweging’. Bloeiende vaste planten, altijdgroene bodembedekkers, klimplanten en prachtige varens zorgen voor een divers beeld. De daktuin met veel verschillende hellingsgraden werd als vrolijk geheel beplant met sedumsoorten en vele bloeiende planten, het ganse jaar door. Naast het positief effect op esthetiek, biodiversiteit en waterhuishouding zorgt het alom aanwezige groen vooral voor een buffer tegen de zomerhitte binnenin en in de directe omgeving van het gebouw. Een kleine bijdrage aan de bestrijding van het hitte-eilandeffect in de stedelijke context.