Zero Energy Passiefkantoor Stebo-Ondernemersatelier Genk

Type
Nieuwbouw
Locatie
België, Genk
Bouwjaar
2012
Bouwpartners
Opdrachtgever
Stebo-Ondernemersatelier ESV
Functie
Niet-woongebouw
Constructietype
Gemengde constructie
Constructiemethode
Op de werf
Energie-efficiëntie
Nul-energie
Status
Opgeleverd

Een CO2-neutraal kantoorgebouw volgens de passiefstandaard dat zelf voldoende hernieuwbare energie opwekt om haar volledige energiebehoefte (zowel gebouw- als gebruikersgebonden energiegebruik) te dekken.

Situering

Dit energiepositieve kantoor brengt alle kennis samen die Cenergie doorheen de jaren met haar innovatieve gebouwen verzamelde. Opdrachtgever Stebo wou een CO2-neutraal kantoorgebouw volgens de Passiefhuis-standaard dat zelf voldoende hernieuwbare energie opwekt om haar volledige energiebehoefte (zowel gebouw- als gebruikersgebonden energiegebruik) te dekken.

Cenergie (advies- en studiebureau) en Buro B (architecten) voldeden aan deze zware eisen door uit te gaan van een perfecte oriëntatie van het gebouw, een passieve gebouwschil, een PV-dak van 400 m² dat volledig in de architectuur werd geïntegreerd en koeling en verwarming via betonkernactivering gekoppeld aan een BEO-veld en warmtepomp. De synergie tussen de sterk gereduceerde energiebehoefte en de beperkte capaciteit van deze duurzame klimatisering maakt additionele productie en afgiftesystemen overbodig.

Dit ontwerp past de eerste 2 stappen van de trias energica zo sterk toe, dat er netto op jaarbasis geen fossiele brandstof meer nodig is. De eerste stap, het beperken van de energievraag, gebeurt op gebouwniveau door architecturale ingrepen (oriëntatie, interne zonering en compactheid), door bouwkundige ingrepen (daglichttoetreding, isolatiegraad, luchtdichtheid) en door installatietechnische ingrepen (efficiënte verlichting, vraaggestuurde ventilatie met warmterecuperatie, performante zonwering...). Zo bedraagt het totaal ingeschat elektriciteitsverbruik (gebouwgebonden + apparatuur) nog slechts 39.000 kWh/jaar. De tweede stap, het inzetten van duurzame energie, wordt vervuld door het grote geïntegreerde PV-dak. Deze installatie zal op jaarbasis ongeveer 44.000 kWh aan groene stroom opwekken. Meer dus dan de globale energievraag. Met het saldo zullen nog enkele elektrische voertuigen gevoed worden.

Programma

Het is een nieuwbouwkantoor van 1.000 m2 met:

  • individuële en collectieve kantoorruimtes voor ca 30 personen
  • flexwerkplekken
  • vergaderzalen
  • refter met keuken
  • seminariezaal voor 80 personen
  • sanitaire voorzieningen

Installaties

Betonkernactivering of BKA, een logische keuze voor dit project.

Van bij het begin was energieneutraliteit voor dit project de ambitieuze doelstelling. Om dit doel te bereiken werden alle registers van de Trias Energetica opengetrokken. Vooreerst werd de energiebehoefte geminimaliseerd door toepassing van de Passiefhuisstandaard, bereikbare thermische massa, hoogperformante zonwering, LED-verlichting en FL-verlichting met licht-management.

Daarnaast werd het gebouw optimaal georiënteerd en van een geïntegreerd zonnedak voorzien voor de eigen energieproductie.

De toepassing van BKA maakte de puzzle compleet: één systeem voor hogetemperatuurkoeling en lagetemperatuurverwarming, in combinatie met een BEO-veld voor seizoensopslag en een warmtepomp waardoor fossiele brandstoffen vermeden worden. De opbrengst van het zonnedak is voldoende om de hele energiebehoefte van het gebouw te dekken, er blijft zelfs nog een positief saldo over voor de voeding van enkele elektrische voertuigen. Aangezien de verwarmings- en koelbehoeften in dit project beperkt zijn, volstaat het beschikbare vermogen van de BKA ruimschoots en zijn er geen bijkomende afgiftesystemen nodig voor verwarming en koeling. Ook voor de warmte- en koudeproductie worden geen backupsystemen voorzien.

Toegepast systeem voor BKA

De leidingen voor de BKA worden ter plaatse gelegd op de onderwapening van de predallen. De BKA is gesplitst in meerdere zones die overeenkomen met de gebruiksruimten. Enkel de tussenvloeren worden thermisch geactiveerd en zijn aan de bovenzijde thermisch en akoestisch geïsoleerd, waardoor de koude- en warmteafgifte bijna uitsluitend via de plafonds gebeurt. Op deze manier kan er een betere temperatuurregeling per ruimte worden bekomen.