Cenergie

Over ons

Frankrijklei 115
2000 Antwerpen
België
03 271 19 39

Cenergie is een ambitieus en onafhankelijkingenieursbureau in volle ontplooiing dat momenteel ongeveer 40 medewerkers telt. Cenergie begeleidt overheden en bedrijven op het gebied van duurzaam bouwen, energie-efficiëntie en duurzaamheid in al zijn aspecten.

Cenergie biedt integrale advies-, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten aan voor het energie-efficiënt (ver)bouwen en beheren van gebouwen met het oog op een verantwoorde omgang met onze planeet. Onze oplossingen zijn robuust met een duurzaam evenwicht tussen energie-efficiëntie, comfort, kosten-efficiëntie, project- en facilitybeheer van de gebouwde leef- en werkomgeving.

Cenergie ontwikkelde een uitgebreid dienstenpakket gericht op het energie-efficiënt ontwerpen en auditeren van nieuwe en bestaande gebouwen. Onze diensten gaan van doorlichting en modellering van de energieperformantie van gebouwen tot ontwerp, engineering en project management voor de realisatie van duurzame gebouwen met inbegrip van certificatie en verificatie van de goede werking. Daarmee creëren wij een bijzondere toegevoegde waarde voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders op economisch, sociaal en ecologisch vlak

Cenergie is een multidisciplinair kennisbedrijf en spin-off van de Universiteit Antwerpen. Wij Werken centraal vanuit Berchem-Antwerpen, met vestigingen in Brussel en Heusden-Zolder.