Cenergie

Cenergie ondersteunt als zelfstandig studiebureau reeds 25 jaar lang bouwteams, overheden en organisaties in heel diverse sectoren, met studiewerk en advies op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie in al zijn aspecten en doorheen de volledige levensduur van een gebouw. Cenergie kan daarvoor rekenen op de expertise van een multidisciplinair team met 30 hoogopgeleide specialisten die vanuit de vestigingen in Antwerpen en Brussel in het hele land inzetbaar zijn.

De bebouwde omgeving is de ruggengraat van onze leef- en werkwereld. Die omgeving verbeteren is de voortdurende opdracht van de gemeenschappen. Dit is enkel realiseerbaar door onze omgang met natuurlijke grondstoffen, emissie-uitstoot en afval zorgvuldig af te stemmen op de draagkracht van onze planeet.

Om de 2050-klimaatdoelen versneld te helpen realiseren en te komen tot een toekomstgericht, duurzaam gebouwenpark zorgt Cenergie ervoor dat de beschikbare en opkomende technologische innovaties met kennis van zaken en op een verantwoorde manier worden geïmplementeerd.

Cenergie wil een voortrekkersrol opnemen als het aankomt op circulair bouwen. De principes van circulaire economie toegepast in de bouw, bieden ons een veelheid aan oplossingen om de milieu impact van bouw- en renovatieprojecten te verminderen. Zowel bij nieuwbouw als renovaties betekent dit o.a. zorgdragen voor een maximaal hergebruik van bouwmaterialen, focus op aanpassingsgericht bouwen, optimaal ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van gebouwen en hun materialen.

Innoverende kennis, neutraliteit en professionaliteit vormen de basis voor een duurzaam partnership met onze opdrachtgevers.