Het realiseren van de klimaatdoelstellingen in de zorgsector: overgaan tot actie!

Lezing tijdens de expert day 'Energie-efficiëntie in de zorgsector'

Korte inhoud lezing

Op 12 januari 2017 werd een klimaatengagement ondertekend door minister Jo Vandeurzen, samen met acht koepelorganisaties, het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). De zorgsector streeft in dit engagement naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Het VIPA en het VEB werken samen om energie te besparen en zo een aanzienlijke kostenbesparing op de energiefactuur voor de zorgsector te realiseren. In totaal willen ze tegen eind 2018 ongeveer 1000 Vlaamse welzijns- en zorgvoorzieningen grondig analyseren en hen verbeteracties voorstellen. Om deze doelstelling te realiseren stelt het VIPA aan de sector middelen ter beschikking om gratis energieprestatiediagnoses op maat uit te voeren. Het VEB ondersteunt de sector en biedt een raamcontract aan waardoor het voor voorzieningen zeer eenvoudig is om een diagnose voor hun patrimonium te laten uitvoeren. Samen met het VIPA zorgt het VEB voor de nodige ondersteuning om dat engagement te realiseren.
 
Nadat een zorgvoorziening de mogelijke energiebesparende maatregelen (via een energie-audit of een potentieelscan) gedetecteerd heeft voor zijn gebouwen, dient een implementatiestrategie uitgewerkt te worden. Hier wordt beslist welke maatregelen worden uitgevoerd en wanneer deze worden uitgevoerd. Bij deze oefening dient rekening gehouden te worden met verschillende zaken: 
  • Wat zijn de beschikbare investeringsbudgetten, zijn er mogelijkheden om geld te lenen;
  • Wat zijn de langetermijnsplannen van de gebouwen (afbraak, verhuur, verkoop);
  • Zijn er functiewijzigingen gepland voor de beschouwde gebouwen;
  • Wat zijn de individuele doelstellingen naar CO2-reductie van de voorziening;
  • Optimale uitvoering naar volgorde en timing toe;
Tijdens het opstellen van deze langetermijnsplanning voor uitvoering dient ook rekening gehouden te worden met de technische  en financiële mogelijkheden van de voorzieningen. Zo kunnen verschillende energiebesparende maatregelen gecombineerd worden in een energieprestatiecontract (EPC). Hierbij wordt de prestatie (energiebesparing) gegarandeerd en opgevolgd. 

Bio spreker

van de vijver

Maarten Van de Vijver is bio-ingenieur milieutechnologie. Hij is projectleider bij het Vlaams Energiebedrijf (VEB) op de dienst Energie-efficiëntie, en focust vooral op audits, potentieelscans en patrimoniumplanning. VEB werd in 2012 opgericht als een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid onder de bevoegdheid van Minister Muyters (Economie, Wetenschap en Innovatie). Het heeft als missie om de energievraag van alle publieke entiteiten grondig te verminderen via ondersteuning bij de implementatie van de maatregelen, zoals het aanbesteden van doelgerichte energieprestatiecontracten. Aangezien kwalitatieve gegevens essentieel zijn coördineert het VEB, in opdracht van Vlaanderen Radicaal Digitaal, de ontwikkeling van de TERRA database betreffende de energieprestatie van publieke gebouwen. VEB is verder verantwoordelijk voor het Vlaamse actieplan voor energie-efficiëntie. 

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>