Ziekenhuis: energievreter of uitdaging voor integratie en uitwisseling van energiestromen?

Lezing tijdens de expert day 'Energie-efficiëntie in de zorgsector'

Korte inhoud lezing

Algemeen wordt er van uitgegaan dat een ziekenhuis een gebouwtype is met een zeer hoog energieverbruik. Hierbij wordt er echter aan voorbij gegaan dat een ziekenhuisgebouw een uniek verbruiksprofiel kent met een grote hoeveelheid continue en tegengestelde verbruiksstromen. Dit schept unieke opportuniteiten voor innovatieve uitwisseling van energiestromen.

Wat zijn de technische uitdagingen om voor ziekenhuizen op een budgettair aanvaardbare manier naar energie-neutrale oplossingen te gaan?

Wat zijn de administratieve uitdagingen in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten om innovatieve oplossingen uit te werken en ook daadwerkelijk uit te voeren?

Bio spreker

Ossieur

Ir. architect Simon Ossieur (1980) is sinds 2008 werkzaam bij VK Architects & Engineers. Als senior project architect volgt hij de uitvoering van de VK-projecten op de werf. Daarbij coördineert hij de werking tussen de verschillende uitvoerders en aannemers, in overleg met de klant en de hoofdaannemer. 

De laatste jaren heeft Ossieur zich o.a. intensief ingelaten met het managen van twee megaprojecten in Vietnam, nl. de bouw van het Algemeen Ziekenhuis Bach Mai II en het Chirurgisch Ziekenhuis Viet Duc II. Beide ziekenhuizen met een oppervlakte van ongeveer 125.000 m², liggen ten zuiden van de hoofdstad Hanoi.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>