Hoe efficiënt is een verwarmingssysteem nu écht?

Lezing tijdens de expert day 'the Performance Gap'

Het lijkt een eenvoudige vraag maar het antwoord wordt snel complex. In conventionele bepalingsmethoden zoals de energieprestatieregelgeving of de ecodesignverordeningen wordt de efficiëntie van een verwarmingssysteem vereenvoudigd tot een waarde, die eventueel variabel is in functie van een paar eenvoudige installatieparameters of testresultaten. Hoewel dat op zich handig kan zijn om verschillende systemen met elkaar te vergelijken, houdt dergelijke aanpak onvoldoende of geen rekening met de verschillende wisselwerkingen die zich in realiteit voordoen tussen de installatiecomponenten onderling of met gebouw, gebruiker en klimaat. De vraag is echter: leidt een meer doorgedreven analyse, waarin dergelijke effecten in kaart worden gebracht, tot sterk verschillende conclusies in vergelijking met een aanpak op basis van vereenvoudigde aannames?

Jeroen Van der Veken stelde in zijn onderzoek voor één klassiek systeem - een condenserende gasketel met radiatoren en kamerthermostaat - verschillende simulatievarianten op en analyseerde dit nadien. Gebouw, ventilatiesysteem, gebruikersgedrag en klimaat werden hierbij gevarieerd. Vooral de behoefteprofielen van het gebouw en de gebruiker blijken een belangrijke invloed te hebben op de efficiëntie van de regeling en veroorzaken een spreiding op het resulterende verwarmingsrendement. De resultaten worden in zijn presentatie tijdens de Expert Day toegelicht en besproken, ook in vergelijking met de conventionele aanpak.

Jeroen Van der VekenJeroen Van der Veken is burgerlijk bouwkundig ingenieur en werkt sinds 2002 rond de prestaties van verwarmingssystemen en rond energieprestatie in het algemeen, eerst als onderzoeker bij KU Leuven laboratorium bouwfysica en het Kenniscentrum Energie en sinds 2015 bij het labo HVAC van WTCB.

IK SCHRIJF ME IN VOOR DE EXPERT DAY >>>