Video: de passiefhuisprincipes

Energyquarter.ie heeft in samenwerking met de Passiefhuis-Academy een "Passiefhuis Principles" video geproduceerd. Tomás O'Leary toont je er de principes, de verschillende praktische toepassingen en de bouw van passieve woningen.