Technische prestaties van hergebruikmaterialen onderbouwen

Gerecupereerde dakpannen

2 sep 2021 - 09:38

In tegenstelling tot nieuwe producten worden hergebruikmaterialen namelijk niet in serie geproduceerd in een gecontroleerde omgeving. Bovendien is er vaak onvoldoende informatie over hun eigenschappen beschikbaar. Opdat de aannemers, architecten, ... evenveel vertrouwen zouden hebben in deze producten als in nieuwe materialen, is het dus nodig om nieuwe methoden te ontwikkelen om hun prestaties te onderbouwen. In het kader van het BBSM-project, ontwikkelde het WTCB een methodiek bestaande uit 4 stappen, die kunnen helpen om na te gaan of de prestaties van het product beantwoorden aan de eisen voor de beoogde toepassing.

Op 5 oktober 2021 brengt Jeroen Vrijders het volledige verhaal op onze Expert Day. Die dag ontdek je de laatste nieuwe ontwikkelingen rond hergebruik en herbestemming met het oog op circulariteit in de bouwsector.

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Jeroen Vrijders

Jeroen Vrijders is burg. ir. bouwkunde met een specialisatie milieukunde en hoofd van het laboratorium 'Sustainable & Circular Solutions' van het WTCB-CSTC-BBRI
Als onderzoeker is Jeroen Vrijders onder andere actief in domeinen als:
  • afvalmanagement, recycling en hergebruik van bouw- en afbraakmaterialen, pre-demolition audit, vervuiling in gebouwen, high-grade recycling (beton)
  • innovatieve oplossingen (producten, processen, allianties ...) voor betere gebouwen
  • life cycle costing, condition assessment, gebouwenonderhoud
  • evaluatie van duurzaam bouwen, duurzame bouwsites & technologie, impact van materialen
  • smart buildings

Afbeelding: Joshua Tsu via Unsplash